Tecknad bild

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Förskolan Terrassen

Tussmötevägen 195

Visa på karta

Terrassens förskola ligger i Stureby sjukhemsområde. Verksamheten bygger på en trygg miljö, som både utmanar och lockar till lek och aktivitet för varje barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel med förskollärarexamen
38 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Terrassens arbete utgår från förskolans styrdokument, som till exempel Läroplan för förskolan, Barnkonventionen och Enskede Gårds verksamhetsplan.

Respekt och genuin nyfikenhet för barnens åsikter och idéer ligger till grund för utbildningen på Terrassen. Det pedagogiska materialet på avdelningarna är väl synligt och i barnens höjd så att de själva ska kunna använda sig av detta utan att be en vuxen om hjälp. På Terrassen arbetar pedagogerna med pedagogisk dokumentation av barnens lärande. Det innebär bland annat att barnen ingår i mindre grupper där de leker, lär och utforskar tillsammans.

Att dela barnen i mindre grupper är en förutsättning för att barnen ska kunna ta tillvara på varandras kompetenser i diskussioner, förhandlingar och samspel med nya strategier och kunskaper som följd.

Vår övertygelse är även att fysisk aktivitet och utomhusvistelse är nyckeln till en bättre hälsa för barnen. Av den anledningen är barnen utomhus mycket, förskolan både öppnar och stänger sin dagliga utbildning utomhus. Undervisning bedrivs mycket utomhus och vi går till parker, skogsutflykter och utmanar barnen med mycket rörelseglädje och grupplekar.

Ett gott samarbete med vårdnadshavare är viktig för vår verksamhet. Därför tillämpas en så kallad föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vårdnadshavare deltar i verksamheten cirka tre dagar klockan 9.00-15.00. På så sätt introduceras både barn och vårdnadshavare till förskolans verksamhet.

Inne- och utemiljö

Vår förskola ligger i Stureby. På förskolan finns stora rymliga lokaler som inbjuder till lek och kreativitet. I närområdet finns parker och skog.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen. Maten förskolan Terrassen serverar kommer från Sandborgen som lagar klimatsmart mat med mycket vegetariska rätter och stor andel ekologiska produkter.

Mål och vision

Terrassens arbete utgår ifrån förskolans styrdokument såsom till exempel Läroplan för förskolan, Barnkonventionen och Enskede Gårds verksamhetsplan.

Övrigt

Visningsdatum

Ring till biträdande rektor Birgitta Soler 08-508 14 087 för att boka visning.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad