Tecknad bild

Förskolan Terrassen

Tussmötevägen 195

Visa på karta

Terrassens förskola ligger i Stureby sjukhemsområde. Verksamheten bygger på en trygg miljö, som både utmanar och lockar till lek och aktivitet för varje barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel med förskollärarexamen
42 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/enskedegardsforskolor

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Terrassens arbete utgår ifrån förskolans styrdokument såsom t.ex. Läroplanen för förskolan reviderad (2010), Enskede Gårds verksamhetsplan och Terrassens likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.

Respekten för barnens åsikter och idéer ligger till grund för verksamheten. Materialet är väl synligt i barnens höjd så att de själva ska kunna använda sig av detta utan att be en vuxen om hjälp. På Terrassen arbetar pedagogerna med pedagogisk dokumentation av barnens lärande. Det innebär att barnen ingår i mindre grupper där de lär och utforskar om något ämne som speciellt intresserar dem. Det kan t.ex. vara utforskande om matematik, vatten eller ett intresse för tunnelbanan.

Mindre grupper är en förutsättning för att barnen ska kunna ta tillvara på varandras kompetenser i diskussioner, förhandlingar och samspel med nya strategier och kunskaper som följd.

Vår övertygelse är även att bra mat, rörelse och utomhusvistelse är nyckeln till en bättre hälsa för barnen. Maten som serveras är näringsriktig och varje dag erbjuds barnen en fräsch, god och näringsriktig salladsbuffé som komplement till lunchmåltiden.

Ett gott samarbete med föräldrar är viktig för vår verksamhet. Därför tillämpas en så kallad föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldrar deltar i verksamheten cirka tre dagar mellan 9-15. På så sätt introduceras både barn och föräldrar till förskolans verksamhet. Dessutom erbjuds utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin.


Inne- och utemiljö

Vår förskola ligger i Stureby. På förskolan finns stora rymliga lokaler som inbjuder till lek och kreativitet. I närområdet finns parker och skog.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

Terrassens arbete utgår ifrån förskolans styrdokument såsom t.ex. Läroplanen för förskolan reviderad (2010), Enskede Gårds verksamhetsplan och Terrassens likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.

Hitta hit

Uppdaterad