Förskolans atelje där barnens kreativa skapade pryder väggar och tak

Förskolan Tegeludden

Sandhamnsgatan 47

Visa på karta

Tegeluddens förskola ingår i enheten Engelbrekt-Gärdets förskolor. Vår verksamhetsidé är att erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får god omsorg och stöd för utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Engelbrekt-Gärdets förskolor bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1–6 år. Vår verksamhetsidé är att erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får god omsorg och stöd för lärande och utveckling. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande. För oss betyder det att alla barn ska veta att de är lärande individer "Jag är kompetent och någon som kan lära!"

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med vårdnadshavare, hjälpa barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för nutida och framtida utmaningar.

Leken är ett viktigt inslag och skall vara grunden i utbildningen. Det är genom leken barnens utveckling och lärande främjas. Verksamheten skall vara meningsfull, lustfylld och lärorik samt präglas av vår gemensamma värdegrund.

Inne- och utemiljö

Förskolan Tegeludden är en nyöppnad förskola ( uppstart April-19) och ligger nära Gärdet, skog och parker.

Kost och måltider

Maten tillagas i förskolans egna kök, maten består till minst 50 procent ekologisk mat

Mål och vision

Demokrati.

Vår värdegrund är starkt förknippad till demokratibegreppet som beskrivs i Lpfö98/10. Demokrati handlar för oss på Engelbrekt-Gärdets enhet om att varje individ ges möjlighet att såväl delta i verksamheten utifrån sina egna förutsättningar som att ges möjlighet att göra sin röst hörd. Genom att se alla människor som individer, men del av en grupp, vill vi att alla som deltar på olika sätt i våra verksamheter ska känna att både deras egna behov blir respekterade och tillgodosedda men också att de respekterar andras.

Vi vill ge alla barn likvärdiga villkor att upptäcka och utvecklas på.

Trygghet och respekt .

Alla människor som på olika sätt är delaktiga i enhetens verksamheter ska bli bemötta med respekt och känna sig trygga, lika mycket värda och accepterade som de är. Vårt arbete ska motverka mobbing, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling oavsett om den är direkt eller indirekt.

Övrigt

Visningsdatum

12/3 kl 10:00

19/3 kl 10:00

26/3 kl 10:00

2/4 kl10:00

7/5 kl 10:00

4/6 kl 10:00

Anmälan till visning görs till elin.fagerlund@stockholm.se

Hitta hit