Barn och vuxen som håller hand

Förskolan Tappvägen

Tappvägen 23

Visa på karta

Tappvägen är en av tre förskolor i enheten Mariehälls förskolor och är inhyst i Mariehällsskolans lokaler. Förskolan har tre avdelningar, Nalle Puh och Ugglan för de yngsta och Tiger för de äldsta.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
56
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån den värdegrund och den barnsyn som läroplan för förskolan föreskriver.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön utformas och förändras utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå och det pedagogiska materialet finns tillgängligt utifrån barngruppens förutsättningar.

Till förskolan hör en inbjudande och utmanande gård för alla åldrar med bl a sandlåda, klätterställning, konstgräs och skogsdunge.

Kost och måltider

Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i förskolan. Måltiderna är en viktig komponent i förskolans verksamhet – en självklar del av både omsorg och pedagogik. Måltiden är lika mycket ett tillfälle att skapa trygghet, ge omsorg och bygga relationer som ett tillfälle för utveckling och lärande. Vi eftersträvar att använda så stor del ekologiska livsmedel som möjligt. För närvarande ca 50%.

Mål och vision

Vår pedagogiska verksamhet bygger på det omsorgsfulla lärandet där barnen i en trygg och stimulerande ute- och innemiljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande samt lockas till lek och aktiviteter. Barnens utveckling sker utifrån deras behov, erfarenheter och intressen. Vi tar tillvara barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan. Barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande, samarbetar med varandra och växer till självständiga individer med styrka att stå upp för de demokratiska värderingar som råder på våra förskolor och i vårt samhälle.

Mer om oss

Mariehälls förskolor består av förskolorna Tappvägen 23 Klintbacken 11 och Hagelstavägen 22.

Enheten leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer och en. I enheten ingår det även en specialpedagog.

Våra förskolor arbetar utifrån de riktlinjer som Förskolans läroplan, Skollagen, Stockholms stads förskoleplan, Mariehälls verksamhetsplan, FN:s barnkonvention, förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling och Bromma Stadsdelsnämnds verksamhetsplan föreskriver.

Hitta hit

Uppdaterad