Taffelbergets gård

Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Förskolan Taffelberget

Rålambsvägen 10 A, Stockholm

Visa på karta

Förskolan Taffelberget kommer att flytta till förskolan Lindhagen i januari 2021. Det går därför inte att ansöka om plats på förskolan Taffelberget.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
37 %
Webbplats
https://www.facebook.com/taffelberget.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Taffelberget arbetar vi utforskande i projekt där barnens intressen, erfarenheter och kunskaper är utgångspunkten. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att de har en inneboende lust och nyfikenhet att lära.

Med hjälp av miljöer anpassade efter barnens ålder och behov vill vi möjliggöra barnens samspel, kreativitet, lärande, ansvarstagande och inflytande. Leken får stort utrymme i vår verksamhet.

Vi ser också värdegrundsarbetet som en av våra viktigaste uppgifter där vi arbetar med gruppkänsla, empati och att vara en bra kompis. Alla förskolor arbetar utifrån diskrimineringslagen och formulerar en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Samverkan med familjerna är en viktig del i vårt arbete. Vi bjuder bland annat in till verksamhetsbesök för vårdnadshavare, föräldramöte, utvecklingssamtal, lucia och sommarfest.

Inne- och utemiljö

Taffelberget är belägen i bottenplan av ett flerfamiljshus, med egen gård. Vi är ute varje dag. Vi har en genomtänkt miljö med ett varierat material som bjuder in till ett lekfullt och utforskande lärande. Det finns ett medvetet tänk kring hållbar utveckling då vi köper in material, det ska vara miljövänligt och giftfritt. I vår närmiljö finns både lekparker och grönområden som vi besöker.

Kost och måltider

Här på Taffelberget lagas all mat av vår egna kock i förskolans kök, vilket ger barnen bra energi för hela dagen. Vi har en hög andel ekologiska råvaror samt en eftersträvan om att merparten av måltiderna som serveras ska vara vegetariska.

Mål och vision

På Taffelberget, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi ligger intill Rålambshovsparken och har en innergård där avdelningarna möts. På Taffelberget arbetar vi i åldersindelade grupper och har ett gott samarbete mellan avdelningarna.

Våra pedagoger har stor medvetenhet kring jämställdhetsfrågor och normkreativitet. Vi arbetar strukturerat med förskolans värdegrund samt med TAKK (Tecken som stöd). För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Övrigt

Taffelberget tillhör Hornsbergs förskoleområde som även utgörs av förskolorna Eden, Fröjden, Hagen, Havet, Leendet, Pärlan och Vågen.

Hitta hit

Uppdaterad