Tecknad bild

Förskolan Sportstugan

Enskedevägen 115

Visa på karta

Förskolan består av 1 avd. för yngre barn och 1 avd. för äldre barn. Förskolan har fokus på uteverksamhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
3
Andel med förskollärarexamen
35 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/enskedegardsforskolor

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har sammanlagt 26 barn i åldrarna 1-5. På grund av lokalernas utseende arbetar vi inte med en traditionell avdelningsindelning utan vi delar in barnen i mindre grupper under dagen.

Inne- och utemiljö

Förskolan Sportstugan ligger i skogsbrynet längs med Enskedevägen och är granne med Enskede Idrottsplats.

Sportstugans verksamhet bedrivs i en gammal friluftsgård från 1920-talet.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

Gör med kroppen och lär med knoppen

Vi bedriver vår verksamhet mestadels utomhus i vår närliggande närmiljö. Förutom ett målmedvetet arbete med miljö och naturfrågor gagnar verksamheten barnens motorik, rumsuppfattning, matematiska förmåga, språk, kreativitet och hälsa.

Barnen sover ute och en del måltider äter vi ute.

Vår vision för vår verksamhet är att ge barnen en positiv inställning till att vara ute utifrån varje barns intresse och behov.

Somliga barn tycker om att vara på idrottsplatsen och andra uppskattar att vara i naturen.

Vi vill ge barnen kunskap och erfarenhet så att de vet hur de ska klä sig, vad de ska ha med sig och vad de kan göra ute.

I vår verksamhet utgår vi alltid ifrån att barnen kan och när barnet får ansvaret att prova själv förmedlar vi pedagoger till dem att vi tror på deras förmåga och att vi inte nervärderar och förminskar dem i jämförelse med oss vuxna. Vi anser att detta är grunden för en ömsesidig respekt.

Detta arbetssätt förutsätter att vi pedagoger är lyhörda lyssnare för att ta del av barnens tankar och funderingar.

Vi använder oss av musik som ett arbetssätt för att ta fasta på det som barnen intresserar sig för- Det finns en sång till allt. Varje dag innan maten har vi en samling då vi sjunger tillsammans både fasta repertoarer och önskesånger.

Mer om oss

Vi tycker att barns lek är själva kärnan i vår verksamhet då den gagnar barns utveckling på alla plan. Dessutom är det roligt. För att leken ska få de bästa förutsättningarna krävs det att vuxna är med på ett aktivt sätt.

För att lära sig leka behöver barnet leka med andra barn. Lek kräver också att det finns sammanhängande tid och en inspirerande miljö. I vårt arbete prioriterar vi lektid.

Övrigt

Vi dokumenterar barnens utveckling och lärande i portfoliopärmar. I den samlas barnens alster och fotografier. I pärmen kan framförallt barnen men även föräldrarna och pedagogerna se det individuella barnets utveckling. Pärmarna används på vårens utvecklingssamtal.

Hitta hit

Uppdaterad