Förskola Sportstugan och del av förskolegården

Förskolan Sportstugan

Enskedevägen 115

Förskolan Sportstugan består av en avdelning för yngre barn och en avdelning för äldre barn. Förskolan har fokus på uteverksamhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
28
Antal barn per årsarbetare
3
Andel legitimerade förskollärare
20 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Gör med kroppen och lär med knoppen

Vi bedriver vår verksamhet mestadels utomhus i vår närliggande närmiljö. Förutom ett målmedvetet arbete med miljö och naturfrågor gagnar vår undervisning barnens motorik, rumsuppfattning, matematiska förmåga, språk, kreativitet och hälsa. Vi följer självklart Förskolans Läroplan.

Barnen sover ute och en del måltider äter vi ute.
Vi har sammanlagt 28 barn i åldrarna 1-5 år.

Inne- och utemiljö

Förskolan Sportstugan ligger i skogsbrynet längs med Enskedevägen och är granne med Enskede Idrottsplats.

Sportstugans verksamhet bedrivs i en friluftsgård från 1920-talet.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

Vår vision för vår verksamhet är att ge barnen en positiv inställning till att vara ute utifrån varje barns intresse och behov, i alla väder. Vi vill ge barnen kunskap och erfarenhet så att de vet hur de ska klä sig, vad de ska ha med sig och vad de kan göra ute.

Somliga barn tycker om att vara på idrottsplatsen och andra uppskattar att vara i naturen.

I vår verksamhet utgår vi alltid ifrån att barnen kan och när barnet får ansvaret att prova själv förmedlar vi pedagoger till dem att vi tror på deras förmåga. Vi anser att detta är grunden för en att utveckla självtillit och skapar en grund för ömsesidig respekt. Detta arbetssätt förutsätter att vi pedagoger är lyhörda lyssnare för att ta del av barnens tankar och funderingar.

Mer om oss

Vi tycker att barns lek och fokus på ett lustfyllt lärande är kärnan i vår verksamhet. Lek och lärande ska gå hand i hand och skapa många stunder av glädje, utforskande och ny kunskap. Både i lek och i utforskande behöver vi vuxna ha ett nyfiket och aktivt förhållningssätt. Vi arbetar ständigt för att utveckla och berika den pedagogiska miljön för lek, samt att prioritera obruten tid för lek och det lustfyllda lärandet.

Övrigt

Visningsdatum

Ring biträdande rektor Birgitta Soler 08-508 14 087 för att boka visning.

Hitta hit

Uppdaterad