Illustration - barn påväg till förskola

Förskolan Sörgården

Åsögatan 179

Visa på karta

Vi som arbetar på förskolan är övertygade om att utvecklings föds ur trygghet och glädje i vardagen. Därför erbjuder vi barnen att utforska och upptäcka sin omvärld med alla sinnen, tillsammans med oss. Vi är närvarande och lika nyfikna som barnen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
29
Antal barn per årsarbetare
4,4
Andel med förskollärarexamen
14 %
Webbplats
http://www.sorgardensoder.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att vi pedagoger ska vara medforskande. Det tror vi skapar ett klimat där barnen känner sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt. Vår strävan är att barnen ska ha en positiv framtidstro, god självkännedom och en tilltro till sin egen förmåga. I leken och samspelet med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom.

Inne- och utemiljö

Förskolan Sörgården har ingen egen gård men besöker flitigt de närliggande parker som närområdet erbjuder. Vitabergsparken, Stig Claesson parken och den vi kallar "Folkunga-parken" är några exempel på utflyktsmål. Vår inomhusmiljö är ljus och fin med tillgängligt material, anpassat efter barnens ålder och intressen.

Kost och måltider

Förskolan köper in mat från ett cateringföretag. R&R Matproduktion AB. Vi ordnar själva med frukost och mellanmål. Så långt det är möjligt köper vi ekologiska produkter så som frukt och mejerivaror.

Mål och vision

Vår vision är att barnen på vår förskola ska få möjlighet att bli självständiga och reflekterade människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö med varierat material. Barnens intressen och behov är utgångspunkten. Vi värdesätter goda relationer till barnens föräldrar/vårdnadshavare och arbetar ständigt med att hitta nya sätt att förmedla det vi gör. Vi använder oss av "Förskoleappen" som ett verktyg att dokumentera och säkerställa att våra aktiviteter möter målen i Lpfö 98/10. Det är också ett utmärkt kommunikationsverktyg mellan oss barnens föräldrar/vårdnadshavare.

Övrigt

Förskolan Sörgården är en enskilt driven verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad