Förskolans ateljé

Förskolan Solrosen Ottsjövägen 12

Ottsjövägen 12, Tfn 08-508 14 104

Visa på karta

Välkommen till förskolan Solrosen! Förskolan har sina lokaler på Ottsjövägen 12 och ingår i förskoleområde Årsta 3 förskolor. Förskolan har två avdelningar och ligger nära Årstaskogen och kollektiva färdmedel.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Enskede-Arsta-Vantor/Forskolor-i-Enskede-Arsta-Vantor/Arsta-3-forskolor/solrosen/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt mål är att de pedagogiska miljöerna ska inbjuda till möten där kommunikation och olika språkliga uttrycksformer ges utrymme. De pedagogiska miljöerna är flexibla och vi strävar efter att utforma dessa så de inbjuder och utmanar barnens lek, lärande, rörelse och vila samt ger barnen tillfällen till möten för lärande. Vi arbetar systematisk för att säkerställa att förskolan har en pedagogisk miljö och atmosfär som gör att barnen känner trygghet och tillit till personalen, de andra barnen, miljön och materialet.

Inne- och utemiljö

Förskolan har två avdelningar på nedre plan i ett flerbostadshus. Vi har en mindre förskolegård.

Kost och måltider

Förskolan Solrosen har ett mottagningskök. Maten kommer från ett cateringföretag som vi har nära samarbete med för att säkerställa matens kvalité och näringsinnehåll.

Vi följer Enskede - Årsta - Vantörs stadsdelsförvaltnings framtagna ”Riktlinjer för mat och måltider”. Vi strävar ständigt efter att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.


Mål och vision

Bemötande

Arbetslagens gemensamma reflektioner utgår utifrån ett interkulturellt och normkritiskt perspektiv på lärande för att synliggöra de normer och värderingar som styr hur vi utformar undervisningen och hur vi bemöter och kommunicerar med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Lyhördhet

Vi har ett positivt förhållningssätt där vi lyssnar och är lyhörda för barnens tankar, intressen och behov. Vi lyfter och bekräftar barnens förmågor, egenskaper och positiva handlingar. I konflikthantering mellan barnen har vi ett lösningsfokuserat arbetssätt där barnens olika versioner av händelsen får ventileras för att hitta en lösning. Personalen är förebilder och vägvisare för barnen i lek och samspel samt i konflikthantering där vi uppmuntrar barnen att visa omtänksamhet, hänsyn och hjälpsamhet gentemot varandra. Vi är lyhörda för vårdnadshavarnas synpunkter och frågor.

Samspel

Vår syn på barns lärande och utveckling utgår ifrån att barn lär i samspel med andra barn. De pedagogiska miljöerna ska vara utformade så de utmanar barnens lek och lärande och ger barnen tillfällen till möten för lärande. Vi värnar om att varje barn ska ha god omsorg och omvårdnad när de vistas på våra förskolor. Vi skapar en atmosfär där barnen känner trygghet och tillit till personalen, de andra barnen, miljön och materialet. I barnens lek och samspel är vi tillåtande och klimatet gentemot barnen präglas av lust och glädje.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Mer om oss

Vi vill att ni vårdnadshavare ska ha tillit för vår verksamhet. En öppen dialog och kommunikation mellan förskola och vårdnadshavarna om förskolans mål, innehåll och arbetssätt är betydelsefullt för barnens lärande och verksamhetens utveckling.

Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att synliggöra barnens läroprocesser och används även som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Övrigt

Arbetsplatsträffar för personalen under höstterminen då förskolan stänger kl. 16.00:

  • Onsdagen den 23 oktober
  • Torsdagen den 14 november
  • Onsdagen den 4 december

Hel utvecklingsdag, då förskolan är stängd:

Fredagen den 22 november

Visning av förskolan

Följande datum är det visning av förskolan:

  • Tisdagen den 15 oktober kl. 15.30
  • Torsdagen den 14 november kl. 16.30
  • Tisdagen den 17 december kl. 16.30

Detta händer på visningen: Allmän information, rundvandring och frågestund. Kontakta bitr. förskolechef för att anmäla intresse av att komma på visning.

Välkomna!

Om ni redan fått erbjudande om plats - kontakta biträdande förskolechef omgående om ni vill ha en visning.

Hitta hit

Uppdaterad