Placeholder

Förskolan Snödroppen

Snödroppsgränd 27

Visa på karta

På förskolan Snödroppen lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla. Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet i lokalerna

 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har två avdelningar:

 • Humlan för barn mellan 1 och 3 år
 • Fjärilen för barn mellan 3 och 5 år

Förskolan Snödroppen är en traditionell svensk kommunal förskola som arbetar efter följande styrdokument:

 • Skollagen (2010:800)
 • Läroplan för förskolan (Lpfö98/16)
 • Trollboda Smedshagen förskolors Likabehandlingsplan
 • FN:s barnkonvention
 • Diskrimineringslagen
 • Trollboda-Smedshagen förskolors verksamhetsplan 2017
 • Stockholms stads förskoleplan
 • Livsmedelslagen
 • Offentlighets- och sekretesslagen

Inne- och utemiljö

Vi har en stor naturtomt som inbjuder till lek. Den pedagogiska miljön är väl genomtänkt för att locka barnens nyfikenhet och utvecklas regelbundet efter barnens intressen och behov samt verksamhetens mål.

Kost och måltider

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag som lagas på förskolan Älgen. Speciell kost serveras till de barn som behöver detta. Minst

40 % av våra råvaror är ekologiska och vi följer Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Verksamhetens mål och vision är att alla barn ska få de bästa förutsättningar att utvecklas, trivas och känna gemenskap.

Vi vill se varje barn som en individ och få barnet att tro på sig själv och ge barnet en känsla av att "jag duger, jag kan". Vi möter varje barn med respekt och ger barnet möjlighet till inflytande och väcker barnets lust till lärande genom en lustfylld pedagogik.


Vårt mål är även att vi tillsammans med dig som vårdnadshavare kan skapa ett nära och förtroendefullt samarbete. Som vårdnadshavare skall du känna att du har möjlighet till ett demokratiskt inflytande. I samarbete med dig, som vårdnadshavare, ska barnen utvecklas till ansvarstagande människor.

Hitta hit