Fyra barn leker vid en stenbumling i en skog.

Förskolan Skogsrosen

Utflyktsvägen 4

Vi är en privatägd förskola som är belägen i natursköna Nockebyhov med närhet till lekparker, skog och Mälaren. Småskaligheten ger en familjär, personlig och lugn atmosfär där varje barn utgör en viktig del i den åldersblandade gruppen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
15
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår barnsyn grundar sig på övertygelsen att alla barn har en inneboende nyfikenhet och lust att lära som vi pedagoger ska lyfta fram och stödja. Vi strävar efter att alla barn ska få den tid och utrymme de behöver för att främja deras lek, utveckling, reflektion och lärande.

Pedagogerna har lång erfarenhet från familjedaghem och förskoleverksamhet med inriktning mot Waldorf och Reggio Emilia-pedagogik och vi har valt att låta dessa tankar mötas i arbetet med barnen.

Vi har valt att lägga stor vikt vid aktiviteter utomhus då vi anser att detta främjar och stimulerar barnens utveckling ur många aspekter (bland annat hälsa, motorik, lärande och samspel). Närheten till skog och lekparker utnyttjar vi dagligen. Under vår och höst får barnen också möjlighet att gå en djurskötarkurs på en närbelägen 4H-gård.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är ljusa och trevliga. Inomhusmiljön är under ständig utveckling för att så långt som möjligt kunna vara en mötesplats för barnen i den utvecklingsfas de befinner sig i. Vi strävar mot att skapa en kreativ och stimulerande miljö där barnen lockas att utforska nya kunskaper och aktiviteter men där det också ska finnas utrymme för återhämtning.

Vi har en liten gård med sandlåda och ett lekhus där barnen tycker om att vara.

Kost och måltider

Maten lagas på förskolan från grunden av till stor del ekologiska råvaror. Vi är måna om att skapa lugna måltider där den sociala samvaron blir naturlig. För att få en lugn och trevlig stämning runt matbordet har vi vissa regler som till exempel att man ska sitta ordentligt på stolen och sitta kvar en stund tills de flesta är färdiga.

Barnen tränas språkligt genom att samtala med varandra och den vuxne. Barnen får också lära sig visa respekt för varandra genom att lyssna och inte avbryta.

Mål och vision

Vår vision är att skapa en gemenskap i gruppen genom att barnen får vistas i ett klimat där man visar värme, engagemang, hänsyn och respekt för sina kamrater och sin omgivning. Vi lyssnar på barnen och tar deras åsikter på allvar.

Det är ett mänskligt behov att ingå i ett socialt sammanhang. Förskolan ger möjlighet att fostra barn till social gemenskap. Vi har en helhetssyn på barnen och ser till deras emotionella, sociala, fysiska och kognitiva behov.

Barnens lärande står alltid i fokus. Inspirerande projekt accentuerar barnens lärandeprocesser och får barn och pedagoger att gemensamt engagera sig och reflektera tillsammans.

Vi planerar, dokumenterar och utvärderar kontinuerligt verksamheten och avsätter dessutom 2 dagar per läsår till detta. Planeringen gör vi för att vara förberedda och organisera verksamheten med mål och syften för det vi gör. Vi utgår från den reviderade Lpfö och barnens behov och intressen. Vi dokumenterar för att såväl barn som pedagoger ska kunna gå tillbaka och se vilken utveckling som skett.

Utvärderingen har en stor betydelse för att utveckla och förbättra verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad