Illustration av förskola

Förskolan Skeppet Gubbängsvägen 63

Gubbängsvägen 63

Visa på karta

Förskolan Skeppet består av fyra avdelningar och ligger i paviljonger placerade på Gubbängsskolans skolgård. Barn och personal kommer att flytta till en nybyggd förskola, Gullängen, på Gubbängsvägen 111 i september 2019.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Skeppet arbetar vi i storarbetslag där vi delar upp barnen mycket i smågrupper.Utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa arenor för lek, lärande och utveckling.

Inne- och utemiljö

Vi har stora ljusa lokaler med rum för lek, skapande, utforskande och rörelse. Förskolan Skeppet har en liten gård i anslutning till förskolan. Förskolan har också Gubbängsfältet i direkt anslutning och nyttjas mycket. Skeppet har också nära till parkleken Nybygget och skogen.

Kost och måltider

Förskolan får mat från Gubbängsskolan som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Hitta hit