Bild på vår ljusa och stora innergård som erbjuder fina lekytor, lekutrustning och material för aktiva lekar.

Förskolan Sätragårdsvägen 8

Sätragårdsvägen 8

Förskolan ligger intill Sätra naturreservat och i närhet av vattentornet, Sätra ridstall och ett flertal parker. Inomhus erbjuds lekmiljöer för alla barn. Förskolan har tre avdelningar, en för yngre och två för äldre barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Tiden i förskolan ska vara rolig och lärorik. Vi arbetar utforskande tillsammans och barngruppen delas ofta in i mindre grupper för att kunna tillgodose varje barns behov. Vi har ett projektinriktat arbetssätt som innebär att vi fördjupar oss kring ett område under en längre tid.

Arbetet med att utveckla barnens språk är ett viktigt uppdrag som vi delar med er som vårdnadshavare. Vi tycker det är betydelsefullt att lyssna på vad barnen har att säga och utmana barnen till intressanta samtal. Barnböcker är viktiga. Vi läser och lyssnar på böcker och sagor, på svenska och andra språk som barnen talar.

Vi tar del av kulturutbudet i stadsdelen genom till exempel teater- och biblioteksbesök. Barnen skapar också kultur, då de målar, ritar, sjunger, dramatiserar.

Digitaliseringen av förskolan och barnen ges tillgång till läsplattor. Vi lägger värde på att barnen även med dem får skapa med exempelvis film, musik, böcker eller att prova på att programmera med mera.

Inne- och utemiljö

Vi är ute i alla väder och använder oss både av vår gård och av närliggande skogsområden och parker. Ute på gården finns möjlighet till stor variation av lekar och aktiviteter i fasta lekplatser och med material som pedagogerna tar fram.

Inomhus strävar vi efter miljöer som alla barn kan leka i. Materialet introduceras till barnen så att det sedan kan vara tillgängligt för dem att ta fram på egen hand. Fokus ligger på utforskande miljöer där barnens egen fantasi och nyfikenhet får ta plats.

Kost och måltider

I köket lagas den mesta maten från grunden. Inköp av maten planeras efter säsong och stort fokus på ekologisk och klimatsmart mat. Två dagar i veckan serveras det vegetarisk lunch. Förutom lunch serveras frukost och mellanmål. Barn är på olika sätt delaktiga i och får inflytande kring måltiderna, ex. hjälpa till vid tillagning och planering av måltider. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer för förskola.

Mål och vision

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete som vi gör på förskolorna i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Med hjälp av dokumentation och reflektion, följer vi upp och utvecklar vår verksamhet. Med hjälp av dokumentationen kan vi också följa barnens utveckling. Varje år utarbetas dessutom en Likabehandlingsplan där vi säkerställer vårt arbete kring en trygg verksamhet för alla barn, både i vårt förebyggande arbete och hur vi hanterar eventuella situationer som uppstår.

Trygga och nyfikna

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Mat och klimat

Våra förskolor erbjuder måltider som är näringsrika, goda och i allt högre grad ekologiska i enlighet med Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan genom att servera måltider med en hög andel ekologiskt innehåll samt att minska avfall och matsvinn. Förskolans kocknätverk inspirerar till användning av, och kunskap kring, klimatsmarta och ekologiska livsmedel.

Kemikaliesmart

Arbetet för en kemikaliesmart och giftfri förskola fortsätter med Kemikaliecentrums vägledning som utgångspunkt. Kemikaliecentrum

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa Kontaktcenter, telefon: 08-50800508 och e-post: funktion.skarholmenforskolor@edu.stockholm.se om du har frågor.

Mer om oss

Kom och besök oss inför val av förskola

Tisdag 3/10, klockan 09.30- 10.15

Måndag 4/12, klockan 09.30- 10.15

Anmäl ditt besök
E-post: jakob.sterzenbach@edu.stockholm.se

Vänligen kontakta köhandläggare om du har frågor om kötid:
Telefon: 08-508 24 081
E-post: carina.m.pettersson@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad