Förskolan Sagohjälten Norlandia

Annedalsvägen 33

Visa på karta

Norlandia förskolan Sagohjälten erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull undervisningsmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Vårt mål är livslång lust till lek och lärande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
137
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://sagohjalten.norlandiaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Sagohjälten - undervisning ute och inne genom lek
och
Natur, Kultur, Rörelse, Hälsa,

Vi har tydliga rutiner, Superstruktur, och roller där varje pedagog deltar aktivt i såväl undervisningen som i praktiska göromål. Därmed skapar vi trygghet för barn, vårdnadshavare och medarbetare.

Sagohjälten fördelar barnen i sex salonger, som utifrån barngruppen undervisar i mindre grupper.

Utgångspunkten i vårt pedagogiska arbete är att se barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveckling och lärande. Alla barn skall bli lyssnade på och ska bli sedda som individer med egna förmågor. Vi arbetar för att alla barn skall känna sig trygga, våga vara sig själva, utvecklar sin sociala kompetens och bli respekterade för den de är. Alla barn skall få ställas inför utmaningar anpassade utifrån deras egna behov och utvecklingsnivå samt få möjlighet till ansvar utifrån ålder och mognad.

Vår allsidiga pedagogik växlar utifrån barnens behov med inriktning mot Natur, Kultur, Rörelse, Hälsa.
Våra metoder och arbetssätt anpassas medvetet efter barngrupperna, projekt och årstid såsom utelek, skapande, berättande, sagor, litteratur, språk, sång, musik, drama, yoga, sånglekar, bild, experiment, utflykter i närmiljön, lek och rörelse.

Inne- och utemiljö

Förskolan inryms i tre våningar i ett bostadshus på Annedalsgatan. Vi har en stor gård med stora möjligheter till lek och rörelse. Här har vi stora möjligheter till att utveckla vårt koncept Norlandiaskuttet utifrån Generation Pep.

Närheten till parker och naturen är en stor tillgång.

Vi har en stimulerande innemiljö och material i barnets nivå, som lockar till lärande, utveckling, lek, fantasifullt skapande och utforskande av omvärlden vilket ger barnen möjlighet att påverka sitt eget lärande.

Kost och måltider

Utifrån vårt koncept Mat Med Smak erbjuder vi goda, vällagade och näringsriktiga måltider vilket är en förutsättning för att barnen ska växa och utvecklas på bästa sätt. Vår kock på plats tillagar måltiderna från grunden av råvaror av hög kvalitet såsom svenskt kött och i största möjliga mån ekologiska råvaror.

Vårdnadshavare har möjlighet att köpa matlådor från vårt kök.

Mål och vision

Den stora förskolan med de små sammanhangen.

Förskolan Sagohjälten arbetar efter Norlandias pedagogiska koncept med förskolans läroplan som grund. Vi har valt att fördjupa undervisningen i ämnesområdena Natur, Kultur, Rörelse, Hälsa. Sagohjälten arbetar aktivt med Norlandias inriktning Generation Pep, Mat Med Smak och Global framtid.

På Sagohjälten sker undervisningen i mindre grupper där varje barn får synas och höras och läroplanens mål nås i det lilla såväl som i det stora.

Hitta hit

Uppdaterad