Förskolan Röda villan

Welanders väg 3

Välkommen till Röda villan på västra Kungsholmen. Vi ligger i en fristående villa som omges av tre stora, lummiga och lekvänliga gårdar. Det är barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
57
Antal barn per årsarbetare
6,5
Andel med förskollärarexamen
56 %
Webbplats
https://www.facebook.com/rodavillan.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet tar utgångspunkt i ett utforskande förhållningssätt där barn och pedagoger tillsammans undersöker och skapar mening. Vi lägger stor vikt vid att skapa sammanhang där barnen får möjlighet att mötas och lära tillsammans som en grupp, och det är barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete.

Vår verksamhet erbjuder en mångfald av uttryckssätt som exempelvis dans, musik, måleri och tecknande vilka alla bidrar i barnens lärprocesser. Vi skapar och tar tillvara på tillfällen där barnen möts för att undersöka, reflektera, diskutera och lära tillsammans.

Vi arbetar i projekt som utgår från vad barnen visar intresse och nyfikenhet inför. Vi pedagoger skapar förutsättningar, tillfällen och miljöer som gör att barnen kan fördjupa sig i det som förundrar dem.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön spelar en viktig roll i vår verksamhet och vi erbjuder en mångfald av material som kan locka barnen och utmanar deras lärprocesser. Miljöerna är iscensatta för att skapa möten och samarbete mellan barnen och är utformade så att alla kan känna självständighet och inflytande över sin dag på förskolan. Förskolans gård är uppdelad i sektioner vilket skapar förutsättningar för en utmanande och meningsfull utevistelse för både yngre och äldre barn.

Kost och måltider

På Röda villan har vi en erfaren och kreativ kokerska som lägger stor vikt vid att laga varierad kost med hög andel ekologiska livsmedel.

Mål och vision

På Röda villan, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi ligger i en fristående villa som omges av tre stora, lummiga och lekvänliga gårdar. På röda villan har vi endast tre avdelningar, vilket möjliggör relationer mellan alla pedagoger och barn. Våra lokaler har mycket material för utforskande och vår pedagogik och värderingar genomsyrar allt vi gör.

För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Om du är nyfiken och har frågor gällande Röda villan är du varmt välkommen att kontakta rektor Marie In de Betou.

Övrigt

Måndagen den 26/4 klockan 15.15 erbjuder vi ett digitalt visning av Röda villan. Under visningen kommer en pedagog att visa bilder från förskolans pedagogiska miljö och berätta om utbildningen på förskolan. Det blir självklart också tid för frågor som ni vårdnadshavare har. Vill du delta i den digitala visningen? Anmäl dig då till mikael.larsen@edu.stockholm.se så skickar han en länk till visningen. Varmt välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad