Barn som står vid två vattenkannor

Förskolan Riddarsporren, Hagagatan 15 D

Hagagatan 15 D

Norrmalm

Visa på karta

Förskolan Riddarsporren ligger centralt i Vasastan i nya fina lokaler. De parker, lekplatser, museer och konsthallar som ligger oss nära ser vi som en förlängd del av vår förskola.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
44 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Riddarsporren utgår vi från förskolans läroplan och låter oss inspireras av Reggio Emilias barn- och kunskapssyn.

Vi ser att barn är kompetenta, nyfikna och kreativa och med en medfödd lust och drivkraft att lära sig och utvecklas. Lärandet i grupp har en viktig betydelse för barnets individuella lärande och utveckling. Kunskap skapas i mötet mellan människor i kreativa miljöer.

Vi går ofta på besök ut i stadens olika parker och lekparker för att erbjuda barnen ett varierat utbud av utomhusupplevelser.

Dessutom har vi förmånen att ha konsthallar och museer inom nära räckhåll i Vasastan och menar att staden som plats med sina offentliga rum och arenor är en del av vår pedagogiska miljö. Vi är ofta ute på promenad i staden och inspireras av den.

Barnen på Riddarsporren är indelade i grupper efter ålder De yngre barnen 1-3 år bildar en grupp och de äldre barnen 3-5 år bildar en grupp.

Hos oss ansvar förskolan och föräldrar tillsammans för att både ge och ta till sig av information som är av vikt för barnets vistelse på förskolan, så att delaktighet inflytande och utvärdering av verksamheten kommer till stånd.

Föräldramöten, utvecklingssamtal, enkäter och föräldrainformation är exempel på former för föräldrainflytande som vi på Riddarsporren tycker om och gärna ser att föräldrar samarbetar med oss kring.

Inne- och utemiljö

Alla avdelningar har en egen ateljé, och utbudet av lekmaterial varierar på de olika avdelningarna utifrån åldersgrupp och pågående projekt.

Till förskolan hör en innergård mellan husen som delas med de boende i huset. Det finns uteleksaker som pedagogerna plockar fram då man öppnar på morgonen och sedan plockar undan vid dagens slut.

Kost och måltider

Maten på Riddarsporren tillagas av en förskolekock i ett eget kök på en närliggande förskola. Vi använder oss i hög utsträckning av ekologiska livsmedel.

Maten som serveras är anpassad, varierad, näringsrik och god.

Mål och vision

Förskolan Riddarsporren är en av Odenplan förskolors fem förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet med ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Den pedagogiska Reggio Emilia filosofin är förankrad i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Barnens intressen, kunskaper och erfarenheter står i fokus när våra pedagoger planerar våra förskoleverksamheter. Vi tar barns frågor på allvar, lyssnar på deras berättelser, hypoteser och teorier kring små och stora frågor. Vi tänker att fantasi och lek är en kreativ kraft som vi vill ge utrymme för.

Varmt välkomna till oss på Odenplans förskolor!

Mer om oss

Odenplans förskolor finns på

  • Eastmansvägen 28 (Förskolan Kastanjebacken)
  • Västmannagatan 44-46 (Förskolan Sirius),
  • Hagagatan 15D (Förskolan Riddarsporren),
  • Norrtullsgatan 25 (Förskolan Kejsarkronan),
  • Norrtullsgatan 12 J och Surbrunnsgatan 62-64 (Förskolan Grönkullen)

Övrigt

Visning på Riddarsporren hösten 2018:

Onsdag: 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december

Klockan: 09.30

Hitta hit