Bild

Förskolan Regnbågen Torögatan 37-39

Torögatan 37-39

Visa på karta

Med fantastisk gård med stora gräsytor och ett litet trädgårdsland odlar och skördar barn och pedagoger olika grödor. Skog och parker ligger endast en kort promenad från förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
39
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
25 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnets utforskande, nyfikenhet och lusten att lära, utgöra grunden för vår pedagogiska verksamhet.

Leken är en viktig del av barns lärande och vi ger stort utrymme till den livsviktiga leken där hen stimulerar fantasin, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt att samarbeta och lösa olika dilemman.

Det forskande barnet står i centrum, vi pedagoger låter oss inspireras av barnens nyfikenhet och frågeställningar som vi bygger vidare med i olika projekt där barnen lär i ett sammanhang. Vi kallar det, ett projekterande arbetssätt.

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att synliggöra praktiken, vad barnen säger, tänker och synliggöra de pedagogiska processerna.

Alla barn erbjuds minst en gång per år professionell scenkonst som, teaterbesök, musik- eller dansföreställningar.

Inne- och utemiljö

Vi har skapat olika stationer som är kopplade till Förskolans läroplans mål, matematik/naturvetenskap, språk, drama och rörelse, skapande, bygg och konstruktion.

Utifrån teorier att lärande sker i samspel lägger vi stor vikt vid att organisera och arrangera den pedagogiska miljön. Vi skapar mötesplatser där barnen kan förundras, förhandla, utmanas och lära.

Det pågående arbetet med tema/projekt syns tydligt i miljön. Både på dokumentationsväggar men också i form av pågående arbeten, processer.

Kost och måltider

På vår förskola serverar kocken lagad mat i huvudsak från grunden. Minst en dag i veckan äter vi vegetarisk mat. Vi använder ekologiska och närproducerade produkter när så är möjligt.

Hos oss erbjuds barnen frukost, lunch och mellanmål. Det serveras även frukt varje dag. Kocken och en pedagog ansvarar för att samverka med familjerna kring behov av specialkost.

Mål och vision

Vi följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention och Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg.

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Vi strävar efter ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska informeras om verksamhetens mål och syfte samt ges möjlighet till inflytande.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog från stödenheten i Farsta stadsdel.

Mer om oss

Förskolan Regnbågen tillhör Tallkrogens förskoleområde som även utgörs av förskolorna Bullerbyn, Hinden, Kolonnetten och Morkullan.

Övrigt

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Pedagogisk dokumentation

  • Ett av våra viktigaste verktyg där observation, dokumentation och reflektion ingår.
  • Genom att vi observerar och dokumenterar stödjer vi barnen att se, minnas, förstå och få syn på sin egen inlärningsprocess. Vi blir bättre på att förstå och att lära känna barnen.
  • Dokumentation är en hjälp för barnen att diskutera och reflektera över vad de gjort, men också få syn på och uppskatta kamraternas lärande och hur man lär och utvecklas tillsammans.
  • Dokumentationerna ger också familjerna möjlighet att bli delaktiga i sitt eget barns lärande. Välkommen att besöka oss, ring så bokar vi en tid.

Välkommen att besöka oss, ring så bokar vi en tid.

Hitta hit

Uppdaterad