Pipers gård

Förskolan Pipers

Pipersgatan 29

Välkommen till förskolan Pipers. Vi har stora och ljusa lokaler som är fördelade på två plan med en lekvänlig förskolegård. Vår verksamhet ska ge varje barn möjligheter till lärande och utveckling utifrån sina behov och förutsättningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
17 %
Webbplats
https://www.facebook.com/pipers.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Pipers erbjuder vi en mångsidig utbildning där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Utbildningen sker i nära samarbete med vårdnadshavare och ger varje barn möjligheter till lärande och utveckling utifrån sina behov och förutsättningar.

Vi arbetar i större och mindre grupper kring olika projekt och aktiviteter där barnens matematiska, språkliga och sociala förmågor stärks och uppmuntras. Utforskande av vatten i olika former och naturvetenskap med experiment arbetas det mycket med i grupperna. Musik, rörelse och dans är stående inslag i verksamheten.

Båda grupperna besöker regelbundet biblioteket för att låna böcker till olika projekt och andra aktiviteter. De äldre barnen besöker varje vecka närliggande parker eller grönområden. De yngre barnen går på upptäcktsfärder i närområdet.

Inne- och utemiljö

Vi lägger stor vikt vid vår pedagogiska miljö, såväl inomhus som utomhus, så att den lockar till lek och utforskande och där barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Utrymmen för bygg- och konstruktion samt ateljéer är exempel på stationer som används regelbundet. Skapande sker ofta med återvinningsmaterial. Gården är stor och lekvänlig med sandlåda, lekhus och olika sorters lekmaterial.

Kost och måltider

Vår mat består till stor del av ekologiska råvaror och vi serverar vegetarisk mat två gånger per vecka.

Mål och vision

På Pipers, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, här får barnen ta del av en pedagogisk miljö både ute och inne. Vi är en liten och trygg förskola med två barngrupper. Här arbetar engagerade pedagoger nära barnen för att skapa trygghet och få dem att växa. Vi vill att barnen ska få utlopp för all sin kreativitet och fantasi. Gården är stor och lekvänlig och vi har nära till Rådhusparkens grönområden.

För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Övrigt

Med anledning av covid-19 har vi inga bestämda visningsdatum, utan du är hjärtligt välkommen att kontakta visningsansvarig på förskolan för vidare kontakt.

Hitta hit

Uppdaterad