Grafik på förskola, barn och lekplats.

Förskolan Papegojan

Segelflygsgatan 6A

Visa på karta

Papegojan är ett småskaligt personal- och föräldrakooperativ med plats för ungefär 20 barn. Som förälder har du möjlighet att vara med och påverka genom att sitta i styrelsen om du vill, men vi har inga krav på arbetsinsats.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://forskolanpapegojan.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Papegojan arbetar utifrån Skollagen, Förskolans Läroplan (Lpfö 98) och Stockholms Stads förskoleplan, samt våra egna åtaganden och mål.

Alla som arbetar på Papegojan är erfarna pedagoger med många års erfarenhet av yrket.

Vi arbetar projektinriktat där de behov och intressen som barnen ger uttryck för ligger till grund för planeringen av verksamheten. Det betyder att vi följer barnens intresse och både små och stora barn är med och styr hur projektet utvecklas. Vi följer förskolans läroplan och ser till att aktiviteterna stimulerar barnens utveckling och lärande. Vi utforskar även världen utanför förskolans lokaler och kan till exempel åka till Skansen och andra museum, låna böcker på biblioteket för att fördjupa oss i vårt projekt och besöka teaterföreställningar. Vi tycker att natur och miljö är viktigt och är mycket ute i naturen där barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap.

Inne- och utemiljö

Vi håller till i ljusa, rymliga och nyrenoverade lokaler nära tunnelbanan. Vi har en ateljé och flera lekrum. Vi anpassar hela tiden miljön efter barnens intresse och behov.

Vi har en egen liten gård med lekhus och sandlåda: vi har också tillgång till en stor, ljus och grönskande innergård som är inhägnad och trygg och säker att vistas i. Där kan barnen cykla runt och klättra och undersöka naturen i lugn och ro. Dessutom använder vi den utemiljö som Skarpnäcks skogsområden erbjuder.

Kost och måltider

Vi har en egen utbildad kock som lagar god och näringsrik mat från grunden och alla råvaror väljs ut med omsorg, vi använder ekologiska varor så långt det går.

Mål och vision

Vår målsättning är att varje barn skall känna trygghet och tillhörighet,

  • att tid skall finnas för varje enskilt barn,
  • att föräldrarna skall ha rätt att delta och påverka sina barns vardag,
  • att barnen skall äta hemlagad och näringsriktig mat i ren och trivsam miljö,
  • att barnen skall lära sig hitta i och förstå sin närmiljö,
  • att barnen skall få utlopp för sitt rörelsebehov, sin fantasi och skaparglädje,
  • att barnen skall förstå och respektera naturens kretslopp.

De dagliga rutinerna är en viktig del av verksamheten. Vi strävar efter att samling, måltider och vila ska vara lustfyllda, rogivande och trevliga.

Vi har mycket sång och musik och alla barn deltar i rörelse och rytmik.

Vi planerar också för att barnen ska få gott om tid för den fria leken, att fantisera och träna sig in i vuxenvärlden och få förståelse för sociala regler och roller.

Stor vikt läggs också vid utevistelsen. Även de yngsta barnen får delta i många gemensamma skogsutflykter och promenader.

Vi gör också utflykter och går på bio, teater och bibliotek i små grupper.

Hitta hit

Uppdaterad