ok

Förskolan Oceanen

Pilotgatan 29

Visa på karta

Vi finns centralt i Skarpnäck cirka fem minuters promenad från tunnelbanan. Det finns plats för 55 barn på de tre avdelningarna. Förskolan har en egen inhägnad gård med sandlåda och plats för fri utomhuslek.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.tornadoskolan.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en hälsoprofil som yttrar sig i att vi är utomhus minst en gång om dagen. Utevistelsen sker växelvis i park och skog samt på den egna gården.

Vi har inplanerade rörelse aktiviteter utomhus som inomhus, vi går till gymnastiksal 2 gånger i veckan. Där ges barnen möjlighet att prova på olika redskap, bollsporter, dans och utmana sig fritt att röra sig i en stor lokal.

På förskolan arbetar vi enligt traditionell förskolepedagogik.

Vi följer läroplanen Lpfö 98/16 och vår egen verksamhetsplan samt likabehandlingsplan. Arbetet på förskolan omfattar projektarbeten och lärandeobjekt utifrån de prioriterade målen i läroplanen.

Inne- och utemiljö

Vi har en egen gård som innefattar sandlåda, rushkana, samt en lekstuga i trä för möjlighet till olika rollekar. Barnen får även möjlighet att dansa och röra sig till musik.

Pedagogerna erbjuder barnen att prova på olika hinderbanor, samt balansträning i organiserade lektillfällen.

Kost och måltider

Matomsorg AB levererar den dagliga lunchen som använder sig utav en stor andel ekologiska och kravmärkta, samt MSC-märkta produkter.

Sallad tillreds av kokerskan hos Tornadoskolan AB. Frukten och grönsakerna som inhandlas är till stor del ekologiska. Det förekommer inga sötade krämer och soppor till mellanmål.

Mål och vision

Vår vision är att trygga barn har bättre förutsättningar för inlärning, varje termin arbetar startar vi arbetet enligt Gunilla Guvås bok ’Från jag till vi’. Detta innebär i praktiken att vi arbetar med gruppstärkande aktiviteter och lekar både inne och utomhus för att uppnå en vi-känsla och sammanhållning i barngrupperna, i detta arbete är det också viktigt att arbeta på individ nivå med samtliga barn.

Vi grundlägger även vikten utav goda normer och värden enligt läroplanen och vår egen likabehandlingsplan. Detta värdegrundsarbete går som en röd tråd och tas vid av Tornadoskolan.

Särskilt stöd och behov

Vi möter varje barn individuellt och samverkar med föräldrar och berörda instanser då behov uppstår. Vi är belägna på gatuplan och lokalerna är lätt tillgängliga för samtliga barn.

Mer om oss

Varje avdelning har varsin iPad och laptop som är ett verktyg i den dagliga verksamheten där vi söker information tillsammans med barnen för våra projektarbeten och barnen får utforska olika pedagogiska appar.

Hitta hit

Uppdaterad