Barn som tar en färgpenna ur en behållare

Förskolan Mimer, Norrtullsgatan 16

Norrtullsgatan 16

Visa på karta

Förskolan Mimer ligger i ett flerfamiljshus med en stor grön gård och många möjligheter till lek, skapande och undersökande. I närheten finns Vanadislunden och Hagaparken som vi ofta går till.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
5,04
Andel med förskollärarexamen
47 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Mimer får barnen leka och lära i trygga, spännande och roliga sammanhang. I våra pedagogiska miljöer skapar vi mötesplatser för lek och lärande.

Miljöerna, både inne och ute, ger möjligheter till att leka och lära inom läroplanens alla områden. Det pedagogiska materialet är tillgängligt och lockande och bjuder in barnen att utifrån intresse och egna val skapa och undersöka världen på olika sätt. Genom pedagogisk dokumentation kan vi utmana vidare i barnens lärprocesser samt synliggöra barnens utforskande och lärande.

På Mimer har vi fem grupper där vi inom varje grupp strävar efter att ha en så åldersnära struktur som möjligt. Gruppen där de äldsta barnen går är en natur- och kulturgrupp, vilket betyder att en stor del av verksamhet är utanför förskolan i möte med staden, naturen och kulturen.

Inne- och utemiljö

Våra miljöer erbjuder mötesplatser där barnen kan leka och lära tillsammans inom läroplanens alla områden. Våra miljöer och materialet inspirerar barnen till att se och reflektera, känna och göra, undersöka och få nya idéer, utmaningar och erfarenheter.

På Mimers gård finns mycket att göra för barn i alla åldrar, den ger många möjlighet till fysiska aktiviteter och lek. Vi använder oss mycket av det staden erbjuder i form av kultur, konst, musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur.

Kost och måltider

Vi bjuder på god, varierad och näringsriktig mat och pedagogerna är förebilder genom att äta samma mat som barnen. Måltiden ses som en pedagogisk situation då vi också kan medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Våra matsedlar bygger på "Mat och måltider på Norrmalms förskolor" och Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi beställer livsmedel från stadens leverantörer och strävar efter att ha ekologiska, säsongsanpassade och kravmärkta produkter.

Mål och vision

Förskolan Mimer är en av Matteus förskolors sex förskolor.Tillsammans har vi gemensamma mål, åtaganden, arbetssätt och värdegrund. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias filosofi kring barn, kunskap och lärande.

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats för lärande där vi skapar hållbara relationer för en hållbar framtid. Barnens frågor, tankar, idéer och kreativitet leder till ett lärande om hur vi tillsammans kan arbeta för en god värld att leva i.

Utifrån teorier om att lärandet sker i samspel med andra barn och vuxna, med miljö och material erbjuds barnen en pedagogisk miljö där de kan leka och lära på många olika sätt och med olika ingångar – samtidigt. De erbjuds en verksamhet där vi arbetar ämnesövergripande i projektform. Barnen vistas i åldershomogena grupper där deras intressen, kunskaper, erfarenheter, frågor, lust och nyfikenhet ger riktning i leken och utforskandet.

Arbetslagens och barnens reflektioner och analyser används som underlag för att utveckla och utforma verksamheten för att på bästa sätt gynna barns lärande och utveckling. Med pedagogisk dokumentation synliggör vi barns utveckling, för dem själva och för vårdnadshavarna.

Grunden till förtroende mellan oss och familjerna läggs under inskolningen då barnet och vårdnadshavaren tillsammans är med i verksamheten. De introduceras till en pedagogisk verksamhet och ett socialt sammanhang och kan under trygga förhållanden lära känna sina nya kamrater och pedagogerna på förskolan.

Mer om oss

Matteus förskolor finns på:

Övrigt

Är du vårdnadshavare och vill välja förskola för ditt barn? Välkommen på informationsträff för Matteus förskolor. Du kan även besöka förskolan du är intresserad av.

Informationsträffar för Matteus förskolor

De gemensamma informationsträffarna för Matteus förskolor hålls på förskolan Midgård på Vanadisvägen 11 C följande datum:

  • 16 september 14.30–15.30
  • 14 oktober 14.30–15.30
  • 18 november 14.30–15.30

Lokalen finns på våning tre i förskolan, tre trappor upp. En hiss finns från våning ett till våning två, sedan är det en trappa upp till våning tre. Om du har svårt att ta dig upp till våning tre, kontakta förskolan för informationsträffen.

Besök förskolan

Välkommen att besöka förskolan Mimer följande datum:

  • Tisdag 22 september 15.30-16.00
  • Tisdag 20 oktober 15.30-16.00
  • Tisdag 24 november 15.30-16.00
  • Tisdag 8 december 15.30-16.00

Det kan bli förändringar i ovanstående datum, med anledning av Covid-19.

Välkommen att besöka förskolan Mimer på en digital visning

Hitta hit

Uppdaterad