Förskolan Lindhagen

Mariebergsgatan 3

Visa på karta

Välkommen till förskolan Lindhagen där glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande genomsyrar vår verksamhet. Vår kock lagar ekologisk mat på plats, för att ditt barn ska få bra energi för hela dagen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
46
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel med förskollärarexamen
21 %
Webbplats
https://www.facebook.com/lindhagen.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola har en värdegrund som bygger på ett demokratisk förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn och respekt utgör hörnstenarna. Utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära grunden i den pedagogiska verksamheten. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan, Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden (gällande människosyn, kunskapssyn, pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer och utforskande förhållningssätt), vår verksamhetsplan, likabehandlingsplan och Förenta Nationernas barnkonvention.

Vi hämtar även mycket inspiration från Reggio Emilia-filosofin, främst gällande barnsyn och tankar om barns kompetens och det projektinriktade arbetssättet. Omvärldsbevakning är ett naturligt inslag i vår verksamhet.

I våra förskolors lärandemiljöer, med plats för lek, socialt samspel, utforskande och skapande och där även digitala verktyg och medier är viktiga inslag, blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi vill tillsammans med barnen erövra alla de möjligheter de digitala verktygen erbjuder och vi använder oss av datorer, läsplattor och projektorer både i den dagliga verksamheten och i projektarbeten.

Inne- och utemiljö

Vi har en mindre gård, där vi erbjuder material som skall locka och vara inbjudande för barnen i alla åldrar. Då gården är mindre så planerar vi in utflykter för alla grupper, så att alla barnen får tillfälle att ha en pedagogisk verksamhet utanför gården både till olika parker men även skogar och naturreservat. Alla barn får möjlighet att vara kvar på gården i mindre grupper. Inomhus är förskolan indelad i tre grupper utifrån ålder: yngre, mellan och äldre.

Kost och måltider

Vår kock lagar ekologisk mat på plats, för att ditt barn ska få bra energi för hela dagen.

Mål och vision

På Lindhagen, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi har nya, ljusa lokaler och en genomtänkt inomhusmiljö med mycket material för utforskande, som väcker barnens nyfikenhet.

Vår pedagogik och våra värderingar genomsyrar allt vi gör och pedagogerna ser mångkulturalitet som en styrka. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Om du är nyfiken och har frågor gällande Lindhagen är du varmt välkommen att kontakta biträdande rektor Maria Andreasson, maria.andreasson@edu.stockholm.se, telefonnummer: 08-508 08 327

Hitta hit

Uppdaterad