ok

Förskolan Linden

Idungatan 4A

Vi är en liten hemtrevlig förskola med barn i åldrarna 1–5 år. Vi är en förskollärare och två barnskötare som arbetar här. Vi finns i ljusa lokaler med egen mysig innergård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
17
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
24 %
Webbplats
http://www.forskolanlinden.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Linden arbetar vi efter Reggio Emilia pedagogiken. Vi vill skapa en miljö som utmanar barnen i deras tankar och fantasi och som i sin tur leder till kunskap. En miljö som är inspirerande, självinstruerande, synlig och tillgängligt för barnen. Miljön ska inbjuda till lek och aktiviteter och vara rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.

Inne- och utemiljö

Linden finns i ljusa lokaler med en egen innergård. Inomhus finns, lekrum, vilorum samt en egen konstateljé där barnen kan jobba med många olika konstmaterial. På gården finns lekstuga, gunga, sandlåda. Mängder med cyklar, vagnar, bollar och sandleksaker.

Kost och måltider

Vi använder en småskalig cateringfirma som varje dag levererar vår mat.

Vi försöker att ha så mycket ekologisk mat som möjligt, samt en varierande och allsidig kost. Grönsaker serveras till varje måltid. Barnen uppmuntras att prova nya smaker och konsistenser.

Mellanmål tillagas varje eftermiddag i köket. Alltifrån yoghurt, smoothies, smörgåsar och frukt serveras.

Mål och vision

Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Detta innebär att förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och i samarbete med föräldrarna ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Lindens målsättning är att barnen på, och genom, förskolan, ska:

  • känna glädje
  • känna trygghet
  • utvecklas som individer och som grupp
  • visa respekt mot sig själva och mot andra
  • få en stark självkänsla och självständighet
  • utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.

Mer om oss

Med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär medges Barnstugan Linden undantag från skollagens öppenhetskrav (Utbildningsnämndens delegationsordning 106).

Förskolan är med i den kommunala kön.

Hitta hit

Uppdaterad