Lilla Dalens förskola med en gul förskolefasad.

Förskolan Lilla Dalen

Svärdlångsvägen 18

Välkommen till förskolan Lilla Dalen! Förskolan ligger på Svärdlångsvägen 18. Lilla Dalens två avdelningar på Svärdlångsvägen 18 kommer under vårterminen 2022 att flytta till den nybyggda förskolan Idlången, Sandfjärdsgatan 83 i Årsta.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
51 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans inriktning

Vi lägger stor vikt vid omsorg och trygghet för det enskilda barnet och vid att skapa ett bra samarbetsklimat i barngruppen.

Vi ger barnen rika tillfällen till utvecklande lek. I leken tränar barnen sin förmåga till samarbete och kommunikation. Språk begreppsbildning, kreativitet och fantasi utvecklas.

Vi erbjuder också barnen sång, skapande verksamhet, barnyoga, temaarbete.

Inne- och utemiljö

Varje dag är vi ute på vår gård eller i närliggande skogsområden. Barnen njuter av naturens färg och form och får tillfälle till lek och rörelse samt lär sig värna om natur och miljö. På vår gård har vi prunkande odlingslådor där vi tillsammans med barnen odlar grönsaker och blommor.

Miljön på våra förskolor skall erbjuda tillgänglighet, valmöjlighet, tydlighet, variation, estetik och föränderlighet.

I vår film kan du se hur vi har det på vår förskola.

Film – Förskolan Lilla Dalen

Kost och måltider

Lilla Dalen får sin lunch från Årstaskolans kök. Frukost och mellanmål tillagas i förskolans egna lilla kök. Förskolan väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel, så långt det är möjligt.

Mål och vision

Att barnen kan påverka sin dag i förskolan är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag och ingår i vår gemensamma barnsyn. Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt, upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling.

Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir i relation till miljö, material och förhållningssätt ökar förutsättningarna för att barnen upplever delaktighet i, och får inflytande över sitt lärande och sin vardag i förskolan.

Vårdnadshavarna ska uppleva att deras önskemål, idéer och synpunkter efterfrågas och respekteras. De ska både kunna påverka samt ha insyn i sina barns vardag i förskolan. Våra förskolor arbetar ständigt för att utveckla vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och dialog.

Vi samverkar med föräldrar genom daglig kontakt, föräldramöten, utvecklingssamtal, informationsblad, förskoleråd.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Mer om oss

Årsta 2:s förskolor arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet och innehåll. Vi arbetar aktivt med vår Likabehandlingsplan som är en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi byter ut och arbetar för att säkra förskolans material ur ett kemikaliesmart perspektiv.

Visning av förskolan

Inga planerade visningar under mars/april.

Övrigt

Förskolans två avdelningar kommer under vårterminen att flytta till den nybyggda förskolan Idlången, Sandfjärdsgatan 83 i Årsta.

Hitta hit

Uppdaterad