Förskolans gård och lekplats.

Förskolan Kungspilen

Inedalsgatan 9C

Visa på karta

Förskolan Kungspilen kommer att flytta till förskolan Skorpan i januari 2021. Det går därför inte att ansöka om plats på förskolan Kungspilen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
31
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
55 %
Webbplats
http://www.facebook.com/Förskolan-Kungspilen-1061029990682761

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Det pedagogiska arbetet i S:t Eriks förskoleområde grundar sig på Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden. Dessa ställningstaganden bygger på områden vi ser som särskilt viktiga för att säkerställa en god kvalitet och att nå läroplanens mål.

  • Människosyn: Våra utgångspunkter är bland annat demokratiska värden och FN:s barnkonvention.
  • Kunskapssyn: Hur vi ser på människans möjligheter att lära och utveckla sina förmågor.
  • Utforskande förhållningssätt: Ett arbetssätt som utgår från att sätta nyfikenhet och lust att lära i fokus.
  • Pedagogiska miljöer: Att se miljö och material som en bidragande faktor till utveckling och lärande.
  • Pedagogisk dokumentation: Ett sätt att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.

Barnens delaktighet och inflytande i verksamheten är en förutsättning för en rolig, trygg och lärorik tid på förskolan. Våra pedagogiska miljöer, såväl inom- och utomhus samt i närområdet, hjälper oss att skapa förutsättningar och möjligheter för utveckling och lärande. Genom att arbeta i mindre grupper under dagen ökar möjligheten för barnen att leka och lära tillsammans i meningsfulla sammanhang. Under barnens sista år på förskolan ingår de i spännande projekt i nära samarbete med en annan förskola i området.

Inne- och utemiljö

Innemiljöerna på förskolan är uppbyggda för att främst passa antingen de yngre eller de äldre barnen. Vi har stora rum och många möjligheter till spännande miljöer för utveckling och lärande. Förskolans gård ligger som en del av en större innergård, vilken vi också har tillgång till. På vår egna gård finns olika stationer med lekredskap och den större gården används till exempel för cykling och undersökande av växtlighet.

Kost och måltider

Det serveras två vegetariska luncher per vecka och hög andel av råvarorna är ekologiska.

Mål och vision

På Kungspilen, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Kungspilen är en mindre förskola som ligger lugnt på en innegård. Förskolan bedriver utforskande och skapande verksamhet med fokus på lek och lärande.

Vår pedagogik och värderingar genomsyrar allt vi gör. Genom ett projektbaserat arbetssätt får barnen i mindre grupper undersöka och fördjupa sig i olika ämnesområden. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Övrigt

Digital teknik

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av dator, kamera, pekplatta och projektor. Vi ser digital teknik som ett pedagogiskt och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Hitta hit

Uppdaterad