Kastanjegårdens gård med ett blommande träd i förgrunden.

Förskolan Kastanjegården

Grusåsgränd 9-13

Visa på karta

Förskola Kastanjegården ingår i enheten Dalens förskolor. Förskolan ska ge varje barn möjlighet till en forskande och lärande miljö där varje barn efter sina behov och lärande får utvecklas till en självständig, kreativ, ansvarstagande individ.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskoleverksamheten i Dalen skall präglas av glädje, meningsfullhet och en helhetssyn där alla möts med respekt. Ett förhållningssätt ska råda där tilltro och tillit till barns nyfikenhet, forskande och lärande står i centrum.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i Dalen, som är ett modernt bostadsområde med flerfamiljshus byggda i gårdsformationer. Gårdarna har namn efter olika trädsorter. Förskolan ligger i bottenplanet.

Kost och måltider

Text som beskriver kost och måltider vid förskolan kommer inom kort.

Mål och vision

Vi bedriver ett pedagogiskt arbete utifrån de styrdokument som finns för förskolan. Läroplanen för förskolan 98 (LPFÖ 98) och stadsdelens verksamhetsplan samt enhetens eget utformade måldokument.

Barn, pedagog och föräldrar skall ges möjlighet till samverkan, delaktighet och inflytande.

Förskolan skall ständigt utvecklas, utvärderas och kvalitetssäkras.

Mer om oss

Hos oss arbetar två finsktalande pedagoger.

Studiedagar 2018: Fredag 7 september och fredag 23 november. Då är förskolan stängd.

Hitta hit

Uppdaterad