Barn som står vid ett trästaket

Förskolan Kastanjebacken, Eastmansvägen 28

Eastmansvägen 28

Visa på karta

Förskolan Kastanjebacken ligger på en av de fina höjderna i Vasaparken utsikt över ett parkområdes stora vackra träd. Vi vill vara med och forma barnens framtidstro, där den moderna barndomen i Stockholms innerstad sätts i centrum.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
44 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Kastanjebacken utgår vi från förskolans läroplan och låter oss inspireras av Reggio Emilias barn- och kunskapssyn.

Vi ser att barn är kompetenta, nyfikna och kreativa och med en medfödd lust och drivkraft att lära sig och utvecklas. Lärandet i grupp har en viktig betydelse för barnets individuella lärande och utveckling. Kunskap skapas i mötet mellan människor i kreativa miljöer.

Vi ser det som vår utmaning att vara med och forma barnens framtidstro, där den moderna barndomen i Stockholms innerstad sätts i centrum. Vi tänker att det som barn engageras av är en känsla av att bli en del av världen.

På Kastanjebacken är barnen indelade i grupper utifrån ålder. Vi ger barnen möjlighet att undersöka och uttrycka sig genom sång, dans, drama, lek, färg, lera, konstruktion och media.

Hos oss ansvarar förskolan och vårdnadshavare tillsammans för att både ge och ta till sig av information som är av vikt för barnets vistelse på förskolan, så att delaktighet, inflytande och utvärdering av verksamheten kommer till stånd.

Utvecklingssamtal, enkäter och föräldrainformation är exempel på former för inflytande som familjen kan ha på förskolan. Vi på Kastanjebacken ser gärna att barnens familjer samarbetar med oss för att skapa den bästa, mest lärorika och roligaste vardagen för barnen.

Det dagliga mötet vid lämning och hämtning är också en viktig grund för en god relation med familjen.

Inne- och utemiljö

Hos oss har alla avdelningar en egen ateljé och utbudet av lekmaterial varierar utifrån åldersgrupp och pågående projekt i gruppen.

Förskolan har en utomhusgård där barnen ges möjlighet att leka och odla. Gården är en mötesplats för alla förskolans avdelningar både på morgonen och på eftermiddagen. På gården finns ett varierat utbud av lekmaterial för barnen att välja på.

Kost och måltider

Vi har en gemensam matsal som ligger i mitten av vår förskoleverksamhet. All mat tillagas av vår förskolekock i ett eget kök och vi använder oss i hög utsträckning av ekologiska livsmedel.

Mål och vision

Förskolan Kastanjebacken är en av Odenplan förskolors fem förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet med ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Den pedagogiska Reggio Emilia filosofin är förankrad i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Barnens intressen, kunskaper och erfarenheter står i fokus när våra pedagoger planerar våra förskoleverksamheter. Vi tar barns frågor på allvar, lyssnar på deras berättelser, hypoteser och teorier kring små och stora frågor. Vi tänker att fantasi och lek är en kreativ kraft som vi vill ge utrymme för.

Varmt välkomna till oss på Odenplans förskolor!

Mer om oss

Odenplans förskolor finns på

  • Eastmansvägen 28 (Förskolan Kastanjebacken)
  • Västmannagatan 44-46 (Förskolan Sirius)
  • Hagagatan 15D (Förskolan Riddarsporren)
  • Norrtullsgatan 25 (Förskolan Kejsarkronan)
  • Norrtullsgatan 12 J och Surbrunnsgatan 62-64 (Förskolan Grönkullen)

Övrigt

Är du vårdnadshavare och vill välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Kastanjebacken! Kontakta förskolan för att anmäla ditt intresse.

Fredag 22 februari klockan 15:00-16:00
Fredag 22 mars klockan 15:00-16:00
Fredag 12 april klockan 15:00-16:00
Fredag 17 maj klockan 15:00-16:00
Fredag 14 juni klockan 15:00-16:00

Hitta hit