Förskolans gård

Förskolan Käpphästen

Lyckselevägen 31

Förskolan Käpphästen är ett litet föräldrakooperativ i Vällingby. Hög personaltäthet skapar utrymme och möjligheter till alla barn, så att de kan utveckla sina hundra språk tillsammans med kompisar i en liten och trygg barngrupp.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.kapphasten.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hållbar Utveckling

Förskolan arbetar processinriktat med ett övergripande projekt som från höstterminen 2019 är Hållbar Utveckling. Vi i personalen utforskar tillsammans med barnen vad hållbar utveckling är för oss och hur vi kan jobba tillsammans mot en hållbar framtid. Projektarbetet bygger på barnens intressen och deras egna forskningsfrågor. Vi erbjuder barnen att utforska med alla sinnen med alla sina hundra språk. Undervisningen är ämnesövergripande inom projektet. Här utvecklar barnen kunskaper, nyfikenhet och förståelse inom matematik, teknik, naturvetenskap, språk och estetik. Genom att tänka, argumentera, förhandla, samarbeta, pröva, bygga, dramatisera samt skapa i olika material och tekniker.

Föräldraengagemang

Förskolan Käpphästen har med hänsyn till verksamhetens karaktär sedan mars 2013 i enlighet med 8 kap. 18 § i skollagen, undantag från skollagens öppenhetskrav. För att barn ska kunna erbjudas plats på Förskolan Käpphästen kan huvudmannen kräva följande insatser från ett barns vårdnadshavare.

· Joursystem vid ordinarie personals frånvaro.

· Vårdnadshavarna städar förskoleenheten på helgerna enligt schema.

· En dag per termin städar och renoverar vårdnadshavarna förskoleenhetens inne- och utemiljö.

· Varje familj förväntas delta i styrelsearbetet under minst ett till två år under sitt barns vistelse på förskolan.

· De vårdnadshavare som inte sitter i styrelsen är aktivt deltagande i någon arbetsgrupp

Inne- och utemiljö

Förskolan består av två avdelningar Månen för barn 1-3 år och Solen för barn 3-5 år. På Månen går det 9 barn med 2,3 pedagoger och på solen går det 12 barn med 2,7 pedagoger. Det arbetar en förskollärare per avdelning.

Vi har ett eget tillagningskök där det arbetar en kökspedagog.

Förskolan har en egen gård med en klätterställning och ruschkana samt en sandlåda och en öppen lekyta för exempelvis cyklar och fantasilek.

Kost och måltider

Förskolan har ett eget tillagningskök och en matpedagog som delar sin tjänst mellan kök och barngrupp.

Maten lagas från grunden utifrån vår matpolicy om hållbar utveckling och god näringsrik mat. Två vegetariska måltider i veckan, hembakat bröd, egenrostad müsli samt grönsaker och frukt erbjuds varje dag.

Mål och vision

Vi vill att barnen på Käpphästen ska känna tillit till sin egen förmåga, vara aktivt problemlösande, ansvarstagande och på så sätt bli väl förberedda inför skolstarten i förskoleklassen. Lärare och pedagoger erbjuder barnen nya utmaningar men också tid till att gå tillbaka och tänka länge kring olika problemformuleringar och forskningsfrågor.

Detta läsår började förskolan att arbeta med ett övergripande tema, inom hållbar utveckling, som ska sträcka sig över en tre års period. Pedagogerna tillsammans med barnen, utforskar, utmanas och undersöker vad hållbar utveckling kan vara på förskolan Käpphästen. Är det lika för en 1 åring, en 5 åring eller en vuxen? Temat kommer att undersökas i form av ett större projektarbete. Projektarbete på Käpphästen är ämnesöverskridande och processinriktat. Barnen kommer med hjälp av sina hundra språk och sinnen att få utforska hållbar utveckling genom matematik, naturvetenskap, språk, estetik och teknik.

Förskolan arbetar sedan hösten 2019, aktivt med systematiskt jämställdhetsarbete, där personalen utbildas och får handledning inom normkritisk pedagogik. Alla barn ska få utvecklas och vara precis som de själva vill här på Käpphästen.

Särskilt stöd och behov

På förskolan Käpphästen får alla barn det stöd de behöver. Här är personaltätheten stor vilket minskar stressen hos både barn och personal. Alla kan vistas i mindre sammanhang vilket ger alla barn möjlighet att komma till tals och bli sedda. Denna typ av organisation passar extra bra för barn som behöver lite mer tid på sig vid övergångar eller för att få tag på sina egna tankar.

Mer om oss

Vi håller på att utveckla vårt arbete med digitala verktyg. Både programmering och filmskapande har pågått under höstterminen 2019. Förskolan har flera lärplattor och ska använda dem än mer för dokumentation och i utbildningen. Alla barn på Käpphästen ska få en förståelse för vår digitala omvärld, färdigheter i att hantera den och ett kritiskt tänkande för att sålla i informationsflödet. Barnen på Käpphästen lär sig bli producenter och inte konsumenter av det digitala utbudet.

Övrigt

Förskolan arbetar processinriktat med ett övergripande projekt som från höstterminen 2019 är Hållbar Utveckling. Vi i personalen utforskar tillsammans med barnen vad hållbar utveckling är för oss och hur vi kan jobba tillsammans mot en hållbar framtid. Projektarbetet bygger på barnens intressen och deras egna forskningsfrågor. Vi erbjuder barnen att utforska med alla sinnen med alla sina hundra språk. Undervisningen är ämnesövergripande inom projektet. Här utvecklar barnen kunskaper, nyfikenhet och förståelse inom matematik, teknik, naturvetenskap, språk och estetik. Genom att tänka, argumentera, förhandla, samarbeta, pröva, bygga, dramatisera samt skapa i olika material och tekniker.

Hitta hit

Uppdaterad