Bild på förskolans gröna träfasad, sandlåda och lekutrustning. På vår innegård finns det gott om plats, material och lekutrustning för aktiva lekar.

Förskolan Idholmsvägen 79 A

Idholmsvägen 79 A

Förskolan Idholmsvägen 79 A ligger i en fristående byggnad med egen gård. Förskolan har två avdelningar, en för yngre och en för äldre barn

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss utforskar barn och pedagoger omvärlden på ett lekfullt sätt. Utforskande sker i projektform kring en fråga eller ett ämne som intresserar barnen. Sedan augusti 2019 utgår vi från det gemensamma projektet "Vad viskar vår värld - hållbarhet genom fantasi och naturvetenskap” I projektet arbetar vi med många olika estetiska uttryckssätt såsom bild, lera, dans och drama för att ge alla barn möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och erfarenheter. Undervisning utifrån barnens intressen, nyfikenhet och förskolans läroplan sker både planerat och spontant. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet för barn, pedagoger och familjer och för att vidareutveckla vår utbildning.

Inne- och utemiljö

Våra lärmiljöer består av förskolans innemiljö, gården och närmiljön. Inne på förskolan organiserar pedagogerna en lärmiljö som stöttar och utmanar barnens utforskande samt inbjuder till möten mellan barn, pedagoger och material

Kost och måltider

I förskolans kök lagas den mesta maten från grunden. Våra kockar planerar sin matsedel utifrån säsong med fokus på ekologisk och klimatsmart mat. Minst en av veckans fem dagar serveras det vegetarisk lunch. Förutom lunch serveras frukt, mellanmål på eftermiddagen och frukost till de barn som börjar sin dag tidigt hos oss

Mål och vision

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete som vi gör på förskolorna i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Med hjälp av dokumentation och reflektion, följer vi upp och utvecklar vår verksamhet. Med hjälp av dokumentationen kan vi också följa barnens utveckling. Varje år utarbetas dessutom en Likabehandlingsplan där vi säkerställer vårt arbete kring en trygg verksamhet för alla barn, både i vårt förebyggande arbete och hur vi hanterar eventuella situationer som uppstår.

Trygga och nyfikna

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Mat och klimat

Våra förskolor erbjuder måltider som är näringsrika, goda och i allt högre grad ekologiska i enlighet med Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan genom att servera måltider med en hög andel ekologiskt innehåll samt att minska avfall och matsvinn. Förskolans kocknätverk inspirerar till användning av, och kunskap kring, klimatsmarta och ekologiska livsmedel.

Kemikaliesmart

Arbetet för en kemikaliesmart och giftfri förskola fortsätter med Kemikaliecentrums vägledning som utgångspunkt. Kemikaliecentrum

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa Kontaktcenter, telefon: 08-50800508 och e-post: forskola@stockholm.se om du har frågor.

Mer om oss

Inskolning

Hos oss skolas barnen in genom en föräldraaktiv inskolning där du som förälder deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn de första dagarna. Inskolningen varar minst fyra dagar, ibland fler beroende på barnets behov.

Just nu bedriver vi större delen av undervisningen utomhus för att hålla nere smittspridningen av Covid-19. Detta leder till att inskolningsperioden för nya barn kan bli längre.

Hitta hit

Uppdaterad