Dockor som de yngre barnen har limmat ihop själva med toarullar, tyger, paljetter, kartong etc.

Förskolan Hagen

Mariedalsvägen 1

Visa på karta

Välkommen till förskolan Hagen i Stadshagen. Barnen på Hagen är ofta utomhus, på vår fina gård eller i närliggande natur- och grönområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
https://www.facebook.com/hagen.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet till att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Ett projektinriktat arbetssätt är ett undersökande arbetssätt där barnen har en mycket aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare.

Vi arbetar medvetet för en hållbar utveckling tillsammans med barnen, genom att skapa olika möjligheter för att mötas kring hållbarhet i meningsfulla sammanhang. Vår viktigaste uppgift är att inge hopp och framtidstro och att få barnen att känna vikten av sin delaktighet och möjlighet till påverkan. Vårt mål är att öka medvetenheten och att förstärka hur allt är förbundet med varandra gällande hållbarhetsfrågor. Praktiskt kan detta arbete handla om källsortering, återbruksmaterial, skräpplockardag, kunskap om kretslopp, naturupplevelser och arbete med olika naturmaterial.

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera och projektor. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Vårt arbete med digital teknik grundar sig på läroplanens mål och intentioner och aktuell forskning. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Vår verksamhet bedrivs i specialbyggda paviljonger för förskoleverksamhet. Vi är mycket stolta över vår förskolegård som har sandlåda, rutschkana, klätterställning samt stort trädäck som kommer väl till användning för att äta mellanmål ute samt vid olika firande för hela förskolan tillsammans med föräldrar.

Kost och måltider

Förskolans kock lagar mat från grunden med stor andel ekologiska råvaror, för att ditt barn ska ha energi för hela dagen.

Mål och vision

På Hagen, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi ligger tryggt i Hornsberg strax intill Stadshagens tunnelbanestation. Våra lokaler är byggda särskilt för förskoleverksamhet.

Barnen på Hagen är ofta utomhus, på vår fina gård eller i närliggande natur- och grönområden. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Övrigt

Förskolan Hagen finns i tillfälliga paviljonger på Mariedalsvägen 1.

Förskolan kommer att flytta ur sina nuvarande lokaler i maj 2020.

För att skapa en kontinuitet och trygghet för barn- och personalgrupperna kommer hela förskolan att flytta till förskolan Skorpan på Arbetargatan 27.

Hitta hit

Uppdaterad