Barn vid lekplats

Förskolan Hagelstavägen 24

Hagelstavägen 24

Hagelstavägen 24 är en nybyggd konceptförskola i Mariehäll som öppnade augusti 2020. Den är en av tre förskolor i Förskoleområde 1. Förskolan har sex avdelningar i två plan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån den värdegrund och den barnsyn som läroplan för förskolan föreskriver.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön utformas och förändras utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå och det pedagogiska materialet finns tillgängligt utifrån barngruppens förutsättningar.

Till förskolan hör en nybyggd gård.

Kost och måltider

Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i förskolan. Måltiderna är en viktig komponent i förskolans verksamhet – en självklar del av både omsorg och pedagogik. Måltiden är lika mycket ett tillfälle att skapa trygghet, ge omsorg och bygga relationer som ett tillfälle för utveckling och lärande.

Förskolan har en egen kock och all mat lagas från grunden med så stor andel ekologiska livsmedel som möjligt.

Mål och vision

Vår pedagogiska verksamhet bygger på det omsorgsfulla lärandet där barnen i en trygg och stimulerande ute- och innemiljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande samt lockas till lek och aktiviteter.

Barnens utveckling sker utifrån deras behov, erfarenheter och intressen. Vi tar tillvara barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan. Barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande och växer till självständiga individer med styrka att stå upp för de demokratiska värderingar som råder på våra förskolor och i vårt samhälle.

Mer om oss

Förskoleområde 1 består av förskolorna Klintbacken 11, Hagelstavägen 22 och Hagelstavägen 24.

Enheten leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer. I enheten ingår det även en specialpedagog.

Våra förskolor arbetar utifrån de riktlinjer som Skollagen, FN:s barnkonvention, Förskolans läroplan, Bromma Stadsdelsnämnds verksamhetsplan och enhetens verksamhetsplan föreskriver.

Övrigt

Välkommen på visning av förskolan

4 oktober kl. 9.15
6 december kl. 9.15
6 mars kl. 9.15
8 maj kl. 9.15

Anmäl dig till förskolan på telefon 08-508 065 60.

Hitta hit

Uppdaterad