Ett barn som håller en leksaksbil med släp

Förskolan Gjutaren, Birkagatan 22

Birkagatan 22

Visa på karta

Förskolan Gjutaren är en liten förskola belägen i ett gårdshus, i en fin sekelskiftesbyggnad i Birkastan. I närheten finns parker, grönområden och stadens kommunikationer. Förskolan har egen gård i anslutning till byggnaden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
4,59
Andel med förskollärarexamen
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Gjutaren är barnen indelade i tre åldersindelade barngrupper. På avdelningarna Regnbåge Gul och Regnbåge Röd går barn som är 1-3 år och på avdelningen Molnet är barnen 2-5 år.

Förskolan är en lärorik plats där barnen ges många möjligheter till socialt samspel och kreativt skapande i olika former. Vi uppmanar barnen att vara nyfikna och våga utforska världen runt omkring sig. Tryggheten för barnen ska byggas upp som helhet runt förskolans miljö, utbildning, kamrater och pedagoger.

Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen fördelar vi oss ofta i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. Vi arbetar utforskande i projekt där vi utgår från barnens intressen, kunskaper och erfarenheter.

Vår pedagogiska utbildning bygger på den pedagogiska miljön, aktiva pedagoger, barnens lärande och vårdnadshavarnas inflytande. För att synliggöra barnens lärande arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavare kan ta del av den pedagogiska dokumentationen i Skolplattformen (Planering och bedömning), samt på avdelningarna.

Här hittar du Karlbergs förskolors Youtube-kanal

Följ oss gärna på Instagram för att ta del av vår utbildning:

#karlbergsforskolor

#rektor_anna

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är varma och välkomnande på ett sätt som uppmuntrar till gemensamt lärande och spännande möten. För de åldersindelade barngrupperna har vi en gemensam mötesplats på förskolans egna innergård. På innergården finns flera olika aktivitetsstationer som tillsammans skapar en självklar plats för lärande möten och gemenskap.

Kost och måltider

Maten och måltiderna på förskolan ska lägga grunden till goda matvanor och är en del i arbetet för en jämlik hälsa och en hållbar utveckling. Karlbergs förskolor har ett kock-team på Tempeltrappan, som tillagar maten som levereras till Gjutarens förskola.

Vårt mål är att minst 50 procent av det vi beställer ska vara ekologiska livsmedel. Så ofta vi kan handlar vi närproducerade livsmedel utifrån säsong. Vi har vegetarisk kost en till två gånger i veckan och arbetar för att minska matsvinnet.

Mål och vision

Förskolan Gjutaren är en av Karlbergs förskolors sex förskolor. Tillsammans har vi gemensamma mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti.

Vi är en kommunal förskoleverksamhet som arbetar utforskande tillsammans med barnen och inspirerat av Reggio Emilias sätt att se på barn och lärande. Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Vi ser därför samverkan med vårdnadshavare som en viktig del av förskolans arbete och arbetar kontinuerligt med att skapa dialog genom olika samverkansformer. Varje vårdnadshavare får också regelbundet skriftlig information om vad som händer på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig och i samband med hämtning och lämning ges möjlighet att prata med oss pedagoger.

Varmt välkomna till oss på Karlbergs förskolor!

Mer om oss

Karlbergs förskolor finns på:

Övrigt

Är det dags att välja förskola för ditt barn? Välkommen att besöka förskolan Gjutaren på en digital visning!

Kontakta oss gärna via mejl om du om du vill veta mer eller har någon fråga.

Med anledning av Covid-19 erbjuder vi under hösten endast en digital visning av förskolan.

Välkommen att besöka förskolan Gjutaren på en digital visning

Sök plats på förskolan

Hitta hit

Uppdaterad