Förskolans gård och lekplats.

Förskolan Galaxen

Essingestråket 24

Visa på karta

Förskolan Galaxen ligger nära torget på Stora Essingen. Vi har två barngrupper. Vår verksamhet ska ge varje barn förutsättningar till lärande och utveckling utifrån sina intressen och behov i ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
41
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
37 %
Webbplats
https://www.facebook.com/Förskolan-Galaxen-1503751409642210

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar i projekt som utgår ifrån barnens intressen, erfarenheter och kunskaper. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att de har en inneboende lust och nyfikenhet att lära. Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet.

Barnen tas emot ute på morgonen, för att sedan fortsätta förmiddagen antingen ute eller inne i olika projekt som dokumenteras.

Genom dokumentation synliggörs barnens lärprocesser samt de värden verksamheten står för.

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder pedagogiskt genomtänkta miljöer som lockar till nyfikenhet och ett gemensamt utforskande. Miljöerna utgår från barnens intressen och erfarenheter, vilket gör att de står i ständig förändring. Här ges barnen möjlighet till ett mångfaldigt lärande genom olika uttryckssätt, eget inflytande och samspel med andra barn och pedagoger.

Vår stora gård inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till parker och skogsgläntor som vi regelbundet besöker. Vi utforskar ofta vår ö tillsammans.

Kost och måltider

Maten hos oss lagas på förskola Lindhagen. Den är varierad och består till stor del av ekologiska råvaror, så att barnen får bra energi för hela dagen.

Mål och vision

På Galaxen, som ligger på Stora Essingen och är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Våra pedagoger låter sång, musik, dans, och bok- och bildsamtal ta stor plats i verksamheten och eftersom vi är en liten förskola känner alla barn och pedagoger sig trygga med varandra.

Förskolan har en stor och lekvänlig gård, där vi är ute varje dag. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Om ni vill veta mer om vår verksamhet eller boka in er på visning kontakta förskolan.

Solen: 08- 508 08 109
Stjärnan: 08- 508 08 391

Hitta hit

Uppdaterad