Förskolans gård och lekplats.

Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Förskolan Galaxen

Essingestråket 24

Förskolan Galaxen ligger nära torget på Stora Essingen. Vi arbetar i två barngrupper, Stjärnan och Solen. Vår verksamhet ska ge varje barn förutsättning till lärande och utveckling utifrån sina intressen och behov i nära samarbete med vårdnadshavare.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
6,1
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas
Webbplats
https://www.facebook.com/Förskolan-Galaxen-1503751409642210

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar projektinriktat och utgår ifrån barnens intressen, erfarenheter och kunskaper. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att de har en inneboende lust och nyfikenhet att lära. Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens individuella kollektiva läroprocesser.

På Galaxen värnar vi om barnens lek. Ömsesidighet, turtagning och spontanitet spelar en viktig roll för barns utveckling och lärande. Barnen lär sig socialt samspel i olika typer av lekar som rollekar, fantasilekar, regellekar, konstruktionslekar med mera.

I leken stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. Det handlar också om att kunna samarbeta, tala om sin åsikt, lösa konflikter i olika situationer, kunna hjälpa och se när kompisen behöver hjälp, stötta och se varandras behov. Alla ska bli sedda och bekräftade för den en är.

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder pedagogiskt genomtänkta miljöer som lockar till nyfikenhet och ett gemensamt utforskande. Miljöerna utgår från barnens intressen och erfarenheter, vilket gör att de står i ständig förändring. Här ges barnen möjlighet till ett mångfaldigt lärande genom olika uttryckssätt, eget inflytande och samspel med andra barn och pedagoger.

Vår stora gård inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till parker och skogsgläntor som vi ofta besöker. Vi utforskar ofta vår ö tillsammans.

Kost och måltider

Maten hos oss lagas på förskola Lindhagen. Den är varierad och består till stor del av ekologiska råvaror.

Mål och vision

På Galaxen, som ligger på Stora Essingen och är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Våra pedagoger låter sång, musik, dans, och bok- och bildsamtal ta stor plats i verksamheten och eftersom vi är en liten förskola känner alla barn och pedagoger sig trygga med varandra.

Förskolan har en stor och lekvänlig gård, där vi är ute varje dag. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Om ni vill veta mer om vår verksamhet eller boka in er på visning kontakta förskolan.

Solen: 08-508 08 109
Stjärnan: 08-508 08 391

Hitta hit

Uppdaterad