På bilden ser ni förskolebyggnaden som är avlång och grå. På gården finns klätterställningar och möjlighet till cykling.

Förskolan Frimurarvägen 5-7

Frimurarvägen 5-7

Förskolan Frimurarvägen 5-7 ligger i nära anslutning till Slättgårdsskolan. Förskolan ligger i en fristående byggnad med egen gård och har fem avdelningar fördelat på två avdelningar för yngre barn och tre avdelningar för äldre barn.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
81
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel med förskollärarexamen
41 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Tiden i förskolan ska vara rolig och lärorik. Vi arbetar utforskande tillsammans och barngruppen delas ofta in i mindre grupper för att kunna tillgodose varje barns behov. Vi har ett projektinriktat arbetssätt som innebär att vi fördjupar oss kring ett område under en längre tid.

Arbetet med att utveckla barnens språk är ett viktigt uppdrag som vi delar med er som vårdnadshavare. Vi tycker det är betydelsefullt att lyssna på vad barnen har att säga och utmana barnen till intressanta samtal. Barnböcker är viktiga. Vi läser och lyssnar på böcker och sagor, på svenska och andra språk som barnen talar.

Vi tar del av kulturutbudet i stadsdelen genom till exempel teater- och biblioteksbesök. Barnen skapar också kultur, då de målar, ritar, sjunger, dramatiserar. Digitaliseringen av förskolan och barnen ges tillgång till läsplattor. Vi lägger värde på att barnen även med dem får skapa med exempelvis film, musik, böcker eller att prova på att programmera med mera.

Inne- och utemiljö

Vi är ute varje dag och vi använder vår egen gård och närliggande skogsområde och parker. Ute på gården finns möjlighet till stor variation av lekar och aktiviteter i fasta lekplatser och med material som pedagogerna tar fram.

Inomhus introduceras materialet till barnen och är sedan tillgängligt för dem att ta fram på egen hand. Fokus ligger på utforskande miljöer där barnens egen fantasi och nyfikenhet får ta plats.

Kost och måltider

I köket lagas den mesta maten från grunden. Inköp av maten planeras efter säsong med stort fokus på ekologisk mat. För att minska vår klimatpåverkan serveras vegetarisk mat minst två dagar i veckan. Förutom lunch serveras frukost och mellanmål. Vår kock Altin har matråd tillsammans med barnen där de är delaktiga i planering och viss tillagning av maten. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer för förskola.

Mål och vision

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete som vi gör på förskolorna i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Med hjälp av dokumentation och reflektion, följer vi upp och utvecklar vår verksamhet. Med hjälp av dokumentationen kan vi också följa barnens utveckling. Varje år utarbetas dessutom en Likabehandlingsplan där vi säkerställer vårt arbete kring en trygg verksamhet för alla barn, både i vårt förebyggande arbete och hur vi hanterar eventuella situationer som uppstår.

Trygga och nyfikna

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Mat och klimat

Våra förskolor erbjuder måltider som är näringsrika, goda och i allt högre grad ekologiska i enlighet med Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan genom att servera måltider med en hög andel ekologiskt innehåll samt att minska avfall och matsvinn. Förskolans kocknätverk inspirerar till användning av, och kunskap kring, klimatsmarta och ekologiska livsmedel.

Kemikaliesmart

Arbetet för en kemikaliesmart och giftfri förskola fortsätter med Kemikaliecentrums vägledning som utgångspunkt. Kemikaliecentrum

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnsomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa Kontaktcenter, telefon 08-508 005 08 och e-post: forskola@stockholm.se om du har frågor.

Mer om oss

Kom och besök oss

Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan

Övrigt

Inskolning

Just nu bedriver vi större delen av undervisningen utomhus för att hålla nere smittspridningen av Covid-19. Detta leder till att inskolningsperioden för nya barn kan bli längre.

Telefonnummer

  • Avdelning 1: 08-508 24 366
  • Avdelning 2: 08-508 24 367
  • Avdelning 3: 08-508 24 368
  • Avdelning 4: 08-508 24 369
  • Avdelning 5: 08-508 24 370
  • Köket: 08-508 24 365

Hitta hit

Uppdaterad