Förälder som lämnar sina barn på förskola.

Fiberpennan

Fastlagsvägen 68

Visa på karta

Förskolan Fiberpennan är under byggnation och beräknas vara färdig i augusti 2019. Det går att ställa sig i kö till förskolan från och med 26 februari 2019.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Fiberpennan erbjuder en god pedagogisk verksamhet där vi tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Vårt mål kommer vara att erbjuda pedagogik, estetik och media i ett naturligt samspel.

Utevistelsen är viktig både ur ett pedagogiskt och ur ett hälsofrämjande perspektiv. Den stimulerar till lek, rörelse, lärande och utforskande.

Inne- och utemiljö

Förskolan kommer att bestå av åtta ljusa avdelningar fördelade på två plan och vårt mål är att erbjuda en miljö som är inbjudande, utmanande, kreativ, utforskande, lek- och fantasifull.

Det kommer att finnas flera stora gårdar med naturlekplatser som är både inbjudande och anpassade utifrån olika behov och intressen.

Kost och måltider

Köket kommer servera mat som tillagas på plats och som till största del är KRAV-märkt.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Fiberpennans pedagogiska miljöer kommer innehålla allt ifrån ateljé till bygg- och bokhörnor, som ständigt förändras och lockar barnen till lek, kreativitet, lärande och utveckling i samspel med andra barn och vuxna. Vårt uppdrag är att erbjuda en förskola där alla barn får förutsättningar att bli sitt bästa jag.

Förskolan kommer erbjuda en trygg och rolig verksamhet där lek, lärande och omsorg möts och där alla individer får växa utifrån sina förutsättningar. Vår värdegrund är allas lika värde och med ett nära samarbete mellan förskola och hem fostras barnen till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter.

För barnens bästa kommer pedagogerna värna om en god dialog och samverkan med er vårdnadshavare, vilket är en viktig förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Hitta hit