Förskolegård med träd och gräsmatta. I övrigt asfalt med cyklar, skottkärra och andra leksaker.

Förskolan Bullerbyn Hammerstavägen 77

Hammerstavägen 77

Bullerbyn består av två byggnader som renoverades för ett par år sedan. Gården är stor och erbjuder många utmaningar för ett barn. Skog och parker ligger en kort promenad från förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
81
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Bullerbyn tillhör Tallkrogens förskoleområde som även består av förskolorna Hinden, Kolonnetten, Morkullan och Regnbågen.

Barnets utforskande, nyfikenhet och lusten att lära, utgöra grunden för vår pedagogiska verksamhet.

Leken är en viktig del av barns lärande och vi ger stort utrymme till den livsviktiga leken där barnet stimulerar fantasin, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt att samarbeta och lösa olika dilemman.

Det forskande barnet står i centrum. V pedagoger låter oss inspireras av barnens nyfikenhet och frågeställningar som vi bygger vidare med i olika projekt där barnen lär i ett sammanhang. Vi kallar det ett "projekterande arbetssätt".

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att förtydliga praktiken, vad barnen säger, tänker och synliggöra de pedagogiska processerna.

Alla barn erbjuds professionell scenkonst som, teaterbesök, musik- eller dansföreställningar, minst en gång per år.

Inne- och utemiljö

Vår miljö förändras ofta och utgår helt från den aktuella barngruppens behov och intressen.

Vi har skapat olika stationer som är kopplade till förskolans läroplans mål, matematik/naturvetenskap, språk, drama och rörelse, skapande, bygg- och konstruktion. Vi skapar mötesplatser där barnen kan förundras, förhandla, utmanas och lära.

Det pågående arbetet med tema/projekt syns tydligt i miljön. Både på dokumentationsväggar men också i form av pågående arbeten, processer.

Kost och måltider

God och vällagad mat av bra råvaror ger bästa tänkbara grund för varje barn att få ut det mesta av sin dag på förskolan. På vår förskola serverar kocken lagad mat i huvudsak från grunden. Minst en dag i veckan äter vi vegetarisk mat.

Vi använder ekologiska och närproducerade produkter när det är möjligt. Hos oss erbjuds barnen frukost, lunch och mellanmål och serveras frukt varje dag. Kocken och en pedagog ansvarar för att samverka med familjerna kring behov av specialkost.

Mål och vision

Vi följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention och Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg.

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Vi strävar efter ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska informeras om verksamhetens mål och syfte samt ges möjlighet till inflytande.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att få specialpedagogiskt stöd vid behov Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog från stödenheten i Farsta stadsdel.

Övrigt

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering och möta källkritik.

Välkommen att besöka oss!

Föranmäl dig till förskolan 08-508 466 25, 08-508 466 26 eller via mejl bullerbyn.farsta@edu.stockholm.se

Datum för visningar:

Fredag 1/4 kl.9-10

Fredag 20/5 kl.9-10

Varmt välkommen på visning av Förskolan Bullerbyn!

Hitta hit

Uppdaterad