Barn leker med kottar

Norlandia förskolor Kompassen

Bränningevägen 2

Förskolan har plats för 72 barn i åldern 1-5 år fördelade på fyra grupper. Våra lokaler är stora, ljusa och pedagogiskt genomtänkta. Vi lägger stor vikt på utevistelsen och bedriver Skogsmulle och Knytte verksamhet varje vår och höst.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
72
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
46 %
Webbplats
https://verbalastigar.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Bränningevägen strävar vi efter att alla barn ska känna sig trygga, bli sedda och bemötas av närvarande pedagoger. Barn som är trygga utvecklas, har roligt, leker och lär. Vår verksamhet bygger på förskolans läroplan och stort fokus läggs på värdegrundsarbetet. Vår vision är "Jag är bra och duger som jag är" och grundar sig på våra tankar att alla barn ska bemötas utifrån sina förutsättningar och känna att de är en tillgång för gruppen.

Vårt mål med verksamheten är att hela dagen är fylld med lärande i lekfulla former för barn och att barnen har så stort inflytande över sin dag som möjligt. Vi har valt att gruppera barnen i 1-5-årsgrupper för att barn lär av varandra oberoende av ålder. I en blandad åldersgrupp finns det alltid kamrater som kan vara goda förebilder i ett lärandet, så kallade Fiffiga kompisar. När barnen går i samma barngrupp under hela sin förskoletid är även det en del i att öka barns förutsättningar för trygghet. Pedagogerna på förskolan har ett nära samarbete som bidrar till att barnen, när de är lite äldre, känner alla pedagoger på förskolan. Under veckan träffas barnen i åldersgrupper för att tillsammans ha till exempel rörelse, värdegrundsgrupper eller friluftsliv.

För oss är det viktigt att föräldrar känner sig delaktiga och har inflytande på verksamheten. Under året har vi föräldramöten, förskoleråd, föräldraföreläsningar om aktuella frågor och andra sammankomster. Varje år erbjuds föräldrarna två utvecklingssamtal.

Inne- och utemiljö

Förskolan Bränningevägen ligger mitt i Årsta med gångavstånd till skog, allmänna parker och Årstaviken. Vi har Skogsmulle och Knytte verksamhet som vi bedriver runt husknuten. Så gott som all uteverksamhet bedrivs i vår närmiljö och barnen lämnar vår lilla gård. Vi ser utemiljön som en pedagogisk arena för lärande och tar med oss material ut som vi använder tillsammans med barnen. Våra lokaler är stora, ljusa och erbjuder barnen en stor variation av valmöjligheter och aktiviteter.

Kost och måltider

För oss är det viktigt att alla måltider är ett tillfälle för social samvaro och lärande. Under lunchen utnyttjar vi alla våra lokaler och sitter i mindre grupper för att barnen ska få möjlighet till en språklig och lärande stund. Lunchen kommer från en cateringfirma som ligger i närmiljön och vi följer livsmedelsverkets riktlinjer angående hälsosamma matvanor. Varje dag serveras frukt på förmiddagen och eftermiddagen och när tillfälle ges äter vi mellanmål ute.

Mål och vision

Vår vision är att alla barn ska känna och veta att "Jag är bra och duger som jag är" och grundar sig på våra tankar att alla barn ska bemötas utifrån sina förutsättningar och känna att de är en tillgång för gruppen. I bemötandet använder pedagogerna ett normkritiskt arbetssätt för att lyfta och barnens bemötande av varandra. I allt vårt arbete utgår vi från att vårt uppdrag att förbereda barnen inför deras fortsatta utbildning. Förskolan är barnens första skolform och vi lägger grunden för barnens nyfikenhet och lust att lära genom att barnen får undersöka och förundras över bland annat matematiska, språkliga, estetiska sammanhang och processer. Kontinuerligt följer pedagogerna upp sitt arbete med målen i läroplanen och hur deras undervisning blir ett lärande för barnen. För att barnen ska bli nyfikna och lära behöver pedagogerna lyssna och vara tillgängliga inför barnens tankar, idéer och ge barnen möjlighet till inflytande över lär situationerna som sker under alla delar av dagen. Barnen lär hela dagen i allt från att själv stoppa foten i stöveln till att avkoda begynnelsebokstaven i sitt namn. I vår verksamhet vill vi ge mycket tid och rum för barnens egna lek både inne och ute. Genom leken får barnen många tillfällen att prova att turas om, argumentera, kompromissa ta ställning i etiska dilemman.

Särskilt stöd och behov

I vårt samarbete med vårdnadshavarna lyfter vi om vi upplever att barnet behöver särskilt stöd i sitt lärande och utveckling. Tillsammans med vårdnadshavarna diskuterar förskolan hur förskolan kan anpassas och vilka pedagogiska insatser som pedagogerna ansvarar för. När vårdnadshavarna tar hjälp av utomstående specialister så som logopeder, psykologer samarbetar förskolan för att stötta barnet på förskolan. Vid behov ansöker förskolan om tilläggsbelopp eller konsulterar specialpedagoger.

Mer om oss

Vi använder det digitala verktyget Smart Class Room för att dokumentera barnens lärande. Genom en app kan föräldrar ta del av vad som händer på förskolan och vilken utbildning som förskolan erbjuder. Genom Smart Class Room registreras barns närvaro, frånvaro och schemaläggning. Grundarna till förskolan Camilla Lindgren och Tuula Torro är författare och skriver böcker om förskolans verksamhet så som inskolning och hur pedagogerna ser att barn är trygga i förskolan och föreläser i dessa frågor.

Hitta hit

Uppdaterad