Tvåvåningshus med stora fönster och en gård med lekställning. Gården är omgiven av grönska.

Förskolan Borgen

Friherregatan 7

Förskolan Borgen stänger den 8 augusti 2022.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en verksamhet som vilar på en demokratisk grund och där barnet är i centrum. Barnens nyfikenhet och förmåga till ansvar uppmuntras och olikheter, erfarenheter och kompetenser tas till vara.

Hos oss har barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa, språkliga såväl som matematiska förmåga. Barnen får använda sig av andra uttrycksformer som lek, bild, sång, musik och drama. Vi ser barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter som en tillgång.

Inne- och utemiljö

Varje dag är barnen ute på vår gård eller på utflykter i närområden, där barnen leker, klättrar, springer, experimenterar med mera.

På vintern tar vi fram pulkor och stjärtlappar, och gör experiment med snö och is. Under dagen erbjuds barnen olika aktiviteter som till exempel måla i ateljén, vattenlek, sångsamling och bygglek.

Kost och måltider

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller bra mat i förskolan. På Borgen tillagas all mat från grunden av förskolans kock. 40 procent av alla inköpta livsmedel är ekologiska.

Om ett barn är allergiskt eller har behov av annan kost behöver förskolan ha ett skriftligt underlag från vårdnadshavare.

Mål och vision

Vi jobbar temainriktat enligt förskolans läroplan. Teman utvecklas utifrån barnens intressen. Vi arbetar medvetet med förskolans värdegrund genom att alla barn och vuxna ska känna sig trygga i verksamheten och att samtliga diskrimineringsgrunder beaktas. Vi arbetar kontinuerligt med tillitsfulla relationer och diskuterar barnens rättigheter med barnen.

Barnen arbetar på olika sätt med varierat material under dagen. Pedagoger deltar i utbildningar i naturvetenskap och teknik (NTA), kring teman som vatten, ljud, ljus och luft för att på bästa sätt kunna möta barnens funderingar.

Särskilt stöd och behov

Vi har egna specialpedagoger anställda på enheten och använder olika verktyg och strategier för inkludering av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad