Solig försolegård med sittbänkar i skuggan och grönskande träd och buskar runtomkring.

Förskolan Astrakanen

Astrakangatan 125

Visa på karta

Välkommen till oss på förskolan Astrakanen som ingår i enheten Hässelbygårds förskolor. Vi är en liten förskola som har en fantastisk gård där barnen kan leka men också måla, snickra, bygga och utforska vatten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel med förskollärarexamen
30 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss på Förskolan Astrakanen finns det två avdelningar: Blomman, 1-4 år och Äpplet 4-5 år.

Vi utgår från barnens intressen och idéer i de olika teman vi arbetar med och dokumenterar det gemensamma arbetet på förskolan där du som förälder kan ta del av det.

Vi erbjuder en tillåtande miljö där barnen får utforska och prova sig fram. Hos oss får barnen gå på många spännande upptäcksfärder i skog och närområde, skapa i olika material, sjunga, dansa och leka. Vi är Grön Flagg-certifierade, vilket innebär att vi bl a. återvinner och sopsorterar tillsammans med barnen.

Båda avdelningarna arbetar med "Före Bornholmsmodellen" som är ett språkutvecklande arbetssätt inför att lära sig läsa/skriva. Förskolan arbetar också med NTA-lådor, vilket är ett arbetssätt inom natur och teknik där barnen ges möjligheter till experimenterande i olika teman som, ljus, ljud, vatten och luft.

Vi uppmuntrar föräldrarnas möjlighet till delaktighet i verksamheten och har ett aktivt föräldraråd. Som vårdnadshavare har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton

Välkommen till oss!

Besök oss på förskolan!

Du som ska välja förskola är välkommen att besöka våra förskolor. Ring och boka en tid då du får möjlighet att se förskolans lokaler och få en kort presentation av verksamheten.

Inne- och utemiljö

Innemiljön erbjuder mötesplatser för lek och lärande genom skapande verksamhet, bygg-och konstruktion, rollek, högläsning/berättande men också för vila.Utemiljön ska ses som ett av verksamhetens pedagogiska rum och används till lek, rörelse, odling och experiment. Barnen erbjuds att vara delaktiga i utformning av miljöer och rum samt kring val av material. Gården ligger fint belägen med närhet till park och skog.

Kost och måltider

I förskolans kök arbetar ett ekonomibiträde som ansvarar för kosten enligt livsmedelverkets rekommendationer. Vällagad och god mat är en förutsättning för att utvecklas och lära. En stor del av maten lagas från grunden och målet är att uppnå 40 % ekologiska livsmedel. För att minska matsvinnet utsorteras matavfallet. Förskolan är Grön Flagg-certifierad och har arbetat med flera teman såsom; livsstil och hälsa och kretslopp.

Mål och vision

Vår vision: "Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!"

Vår verksamhetsidé:

  • En modern förskola som grundar sig på demokratiska värderingar där respekt och tolerans bygger den pedagogiska verksamheten utifrån ett interkulturellt synsätt.
  • En förskola med hög kvalitet som barn, vårdnadshavare och personal söker sig till.
  • En förskola med ett personligt och professionellt bemötande.
  • Vårt pedagogiska ställningstagande:
  • Barnen erbjuds meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärande att vara.
  • Barnens rätt till delaktighet och inflytande är utgångspunkten.
  • Barnen ges förutsättningar och möjligheter att förstå sin omvärld.

Hitta hit

Uppdaterad