ok

Förskolan Asterix

Adlerbethsgatan 23

Vi finns på Kungsholmen mitt emot Fredhällsparken. Vi tillhör Les petits Gaulois AB och är en svensk förskola med franska som andra språk. Flertalet av barnen och pedagogerna talar franska som modersmål och vi uppmärksammar det franska kulturarvet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
23
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
20 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 till 5 år. Förskolan är indelad i två avdelningar, en för barn 1-3 år och en för barn 3-5 år.

Avdelningarna samarbetar kring alla barn och har ibland gemensamma aktiviteter. Barnen delas också in i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses.

Vår syn på barn är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Vi sätter vuxnas förhållningssätt gentemot barn i fokus för att ge barnen möjlighet att växa. För oss innebär det att visa respekt för alla barn och att möta dem där de är i sin utveckling och förståelse av omvärlden.

Barnen ska känna sig delaktiga. De ska ha inflytande och ges möjligheten att påverka förskolans verksamhet och dess innehåll.

Vi arbetar utifrån förskolan läroplan (LPFÖ98). Varje termin väljer vi att prioritera de mål som vi efter utvärdering anser behöver utvecklas.

Inne- och utemiljö

Förskolan Asterix är nybyggd enligt alla rekommendationer från utbildnings- och miljöförvaltningen. Förskolan ligger mitt emot Fredhällsparken och vi går på utflykt dagligen till olika parker i närheten.

Kost och måltider

Vi använder oss av en specialiserad cateringfirma som lagar mat till förskolor och skolor i Stockholm. Firman är godkänd utan anmärkning och använder fina färska grönsaker och är noga i valet av kött, fågel och fisk. De är i största möjliga mån ekologiska, krav- eller MSC-märkta.

Mål och vision

Vi på Asterix strävar efter att uppmuntra och utveckla barnens lek, eftersom det i leken ingår många viktiga delar som kommunikation, språk, turtagning, fantasi, koncentration med mera.

Samarbetet med föräldrarna är en viktig del i verksamheten. Den dagliga kontakten är avgörande för att möta barnens behov och kunna följa upp frågeställningar och funderingar som föräldrar har. Vi tar hjälp av föräldrar när det gäller att utvärdera och utveckla verksamheten, genom samtal, enkäter och på föräldramöten.

På Asterix strävar vi också kontinuerligt efter en trygg miljö och helt fri från våld och kränkningar.

Vår organisation arbetar systematiskt för att varje barn ska uppleva trygghet i förskolans miljö och känna tillit i sin egen förmåga att sätta gränser, varje dag!

Hitta hit

Uppdaterad