Årstaängens förskola

Förskolan Årstaängen

Svärdlångsvägen 18 och 25B , Tfn 08-508 14 290

Visa på karta

Välkommen till förskolan Årstaängen. Förskolan ligger för närvarande på två tillfälliga adresser, Svärdlångsvägen 18 (tre avd.) och Svärdlångsvägen 25B (två avd.). I slutet av 2019 flyttar förskolan in i nybyggda förskolelokaler på Rämensvägen 31 A-C

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Enskede-Arsta-Vantor/Forskolor-i-Enskede-Arsta-Vantor/Arsta-3-forskolor/arstaangen/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt mål är att de pedagogiska miljöerna ska inbjuda till möten där kommunikation och olika språkliga uttrycksformer ges utrymme. De pedagogiska miljöerna är flexibla och vi strävar efter att utforma dessa så de inbjuder och utmanar barnens lek, lärande, rörelse och vila samt ger barnen tillfällen till möten för lärande. Vi arbetar systematisk för att säkerställa att förskolan har en pedagogisk miljö och atmosfär som gör att barnen känner trygghet och tillit till personalen, de andra barnen, miljön och materialet.

Inne- och utemiljö

Förskolan har sex avdelningar fördelat på två plan. Förskolans lokaler är helt nya. Vi har en stor gård som inbjuder till rörelse och gemensamma aktiviteter.

Kost och måltider

Förskolan Årstaängen har ett eget tillagningskök och en anställd kock.

Vi följer Enskede - Årsta - Vantörs stadsdelsförvaltnings framtagna ”Riktlinjer för mat och måltider”. Vi använder även kostdatasystemet ”Matilda” vid inköp av livsmedel och för att beräkna och säkerställa att vi har ett bra näringsinnehåll i den mat vi serverar på förskolan. Vi strävar ständigt efter att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Mål och vision

Bemötande

Arbetslagens gemensamma reflektioner utgår utifrån ett interkulturellt och normkritiskt perspektiv på lärande för att synliggöra de normer och värderingar som styr hur vi utformar undervisningen och hur vi bemöter och kommunicerar med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Lyhördhet

Vi har ett positivt förhållningssätt där vi lyssnar och är lyhörda för barnens tankar, intressen och behov. Vi lyfter och bekräftar barnens förmågor, egenskaper och positiva handlingar. I konflikthantering mellan barnen har vi ett lösningsfokuserat arbetssätt där barnens olika versioner av händelsen får ventileras för att hitta en lösning. Personalen är förebilder och vägvisare för barnen i lek och samspel samt i konflikthantering där vi uppmuntrar barnen att visa omtänksamhet, hänsyn och hjälpsamhet gentemot varandra. Vi är lyhörda för vårdnadshavarnas synpunkter och frågor.

Samspel

Vår syn på barns lärande och utveckling utgår ifrån att barn lär i samspel med andra barn. De pedagogiska miljöerna ska vara utformade så de utmanar barnens lek och lärande och ger barnen tillfällen till möten för lärande. Vi värnar om att varje barn ska ha god omsorg och omvårdnad när de vistas på våra förskolor. Vi skapar en atmosfär där barnen känner trygghet och tillit till personalen, de andra barnen, miljön och materialet. I barnens lek och samspel är vi tillåtande och klimatet gentemot barnen präglas av lust och glädje.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Mer om oss

Vi vill att ni vårdnadshavare ska ha tillit för vår verksamhet. En öppen dialog och kommunikation mellan förskola och vårdnadshavarna om förskolans mål, innehåll och arbetssätt är betydelsefullt för barnens lärande och verksamhetens utveckling.

Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att synliggöra barnens läroprocesser och används även som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Övrigt

Arbetsplatsträffar för personalen under höstterminen då förskolan stänger kl. 16.00:

  • Onsdagen den 16 oktober
  • Måndagen den 18 november
  • Onsdagen den 4 december

Hel utvecklingsdag, då förskolan är stängd:

Måndagen den 25 november

Visning av förskolan

Visningsdatum Årstaängen, Svärdlångsvägen 18 och 25B.

Vänligen kontakta t f bitr. förskolechef, Åsa Persson, asa.persson@stockholm.se, för att anmäla intresse av att komma på visning.

Visningsdatum:

  • Måndag 18 feb kl. 14.00
  • Måndag 8 april kl. 14.00
  • Måndag 13 maj kl. 14.00

Tillfälliga lokaler

Förskolan har i mars flyttat till tillfälliga lokaler på grund av byggarbeten på Årstafältet. Förskolan har delats upp på två befintliga och möblerade förskolor - förskolan Valrossen, Svärdlångsvägen 25 B och förskolan Humlan, Svärdlångsvägen 18. Avdelningarna har hållits ihop för att skapa trygghet för barnen.

I slutet av 2019 välkomnar vi nuvarande och nya barn till våra nya nybyggda lokaler på Rämensvägen 31 A-C.

Hitta hit

Uppdaterad