Förskolan

Förskolan Aprikosen AB

Aprikosgatan 3

Visa på karta

Välkomna till Aprikosen - i direkt anslutning till naturen. Vi har ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där vi talar om de tre pedagogerna: Barnet - det kompetenta barnet Pedagogen - ett tillåtande förhållningssätt Miljön - inspirerande och trygg

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
36 %
Webbplats
http://www.aprikosen.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Reggio Emilia inspirerat.

Inne- och utemiljö

I vår inspirerande inne/utemiljö finns många möjligheter för egna lekar, skapande, lärande, reflektion och utforskande, samtidigt som det är en trygg tillvaro. Alla barn har tillgång till IKT, musik, instrument av varierande slag, skapande för många olika material, sagor, dramalek, litteratur och rörelse.

Vi har en stor lummig och kuperad gård där många lustfyllda lekar äger rum. Ute finns ett tåg, en buss, en klättervägg , rutschkanor, små gungor samt stora sandlådor med bord och några lekhus.

Kost och måltider

Vi arbetar medvetet för att barnen ska ha en god och hälsosam kost. Vi får den från Loviselundsskolan. Till frukost och mellanmål serverar vi en buffe där man kan välja från frukt, bröd mejeriprodukter och flingor.

Mål och vision

Vår verksamhetsidé och vision. Vi vill ge möjligheter och inte färdiga svar, genom ett tillåtande förhållningssätt och en inspirerande miljö. Barnsynen som ska prägla vårt arbete är att barn är kompetenta, att alla barn kan och att alla ska ha ett lika bemötande. Kunskapssynen ska utgå från lpfö98/10 och vila på vetenskaplig grund. Här läggs grunden till att lära för livet i en social miljö där pedagogerna ser barnets positiva kompetenser. Att vi tillsammans ska utforska världen omkring oss på ett lustfyllt och nyfiket sätt.

Mer om oss

IKT tex ipads, kameror för stillbild och film, gps, kartor och kompass, microskop, talande/inspelnings plattor, overhead, projektorer, streamad musik.

Hitta hit

Uppdaterad