Förskolan

Förskolan Aprikosen AB

Aprikosgatan 3

Välkomna till Aprikosen - i direkt anslutning till naturen. Vi har ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
36 %
Webbplats
http://www.aprikosen.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Reggio Emilia-inspirerat där vi talar om de tre pedagogerna:

  1. Barnet - det kompetenta barnet
  2. Pedagogen - ett tillåtande förhållningssätt
  3. Miljön - inspirerande och trygg

Inne- och utemiljö

I vår inspirerande miljö finns möjligheter för egna lekar, skapande, lärande, reflektion och utforskande, samtidigt som det är en trygg tillvaro. Alla barn har tillgång till digitaliserad teknik (IKT), musik, instrument av varierande slag, skapande för många olika material, sagor, dramalek, litteratur och rörelse.

Vi har en stor lummig och kuperad gård där lustfyllda lekar äger rum. Ute finns ett tåg, en buss, en klättervägg, rutschkanor, små gungor och stora sandlådor med bord och några lekhus.

Kost och måltider

Vi arbetar medvetet för att barnen ska ha en god och hälsosam kost. Vi får den från Loviselundsskolan. Till frukost och mellanmål serverar vi en buffé där man kan välja från frukt, bröd mejeriprodukter och flingor.

Mål och vision

Vår verksamhetsidé och vision. Vi vill ge möjligheter och inte färdiga svar, genom ett tillåtande förhållningssätt och en inspirerande miljö. Barnsynen som ska prägla vårt arbete är att barn är kompetenta, att alla barn kan och att alla ska ha ett lika bemötande. Kunskapssynen ska utgå från lpfö98/10 och vila på vetenskaplig grund. Här läggs grunden till att lära för livet i en social miljö där pedagogerna ser barnets positiva kompetenser. Att vi tillsammans ska utforska världen omkring oss på ett lustfyllt och nyfiket sätt.

Mer om oss

Digitalisering, till exempel Ipadplattor, kameror för stillbild och film, gps, kartor och kompass, mikroskop, talande/inspelnings plattor, overhead, projektorer, strömmad musik.

Hitta hit

Uppdaterad