Förskolan Änglan Norr

Tensta Allé 40

Förskolan Änglan Norr är en fristående förskolan belägen i ett mångkulturellt område. Förskolan består av två avdelningar för olika åldersgrupper. Förskolan är nyetablerad och strävar efter det bästa för barnens utveckling och lärande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
38
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Förskolan Änglan Norr arbetar vi ständigt för utveckling. Vi arbetar tillsammans med barnen och utifrån deras intressen. Arbetssättet på förskolan är tema-inriktat som möjliggör att barnen kan söka och erövra kunskap. Varje dag har vi planer om aktiviteter både inom-och utomhus, där utvecklar barnen sin förmåga att öka sina kunskaper.

Varje barn på vår förskolan ska få sin optimala utveckling och lärande utifrån de nationella målen i läroplanen. Vi satsar mycket på utomhuspedagogik och utevistelse som tredje rum för inlärning. Digitalisering är även en del av vårt arbete som gynnar barnens utveckling och lärande. Vi använder oss av lärplattor, projektor och en app som underlättar kommunikationen mellan oss och föräldrar.

Inne- och utemiljö

Innemiljön i förskolan är utmanade och stimulerande för lek och utbildning. Innemiljön är indelad i olika rum som har i syfte att ge barnen olika utrymmen för lek, rörelse, utforskning, undervisning och andra dagliga aktiviteter. Allt material i förskolan är miljöhållbart.

Utomhusmiljön består av en stor gård med sandlåda samt en mängd leksaker och ett stort utrymme för fri lek.

Kost och måltider

På förskolan serverar vi tre näringsrika måltider. Maten får vi levererad av en cateringfirma med stor del av ekologiska produkter. Måltiderna innefattar frukost, lunch och mellanmål.

Mål och vision

Allt arbete på förskolan utgår från Stockholms stads läroplan, lokala arbetsplan och barnkonventionen. Arbetet är temainriktat och bemöter alla barns intresse. Vårt arbete dokumenteras och följs upp samt utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att varje barn ska kunna nå alla nationella och individuella mål. För att säkerställa barn, pedagoger och föräldrars trygghet arbetar vi med en likabehandlingsplan som uppdateras kontinuerligt.

Vår vision är att ge trygghet, glädje och lärandet till alla barn och att alla vårdnadshavaren delaktiga i förskolans verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad