Gården

Förskolan Älgen Cervins väg 13

Cervins väg 13

Förskolan Älgen är ett föräldrakooperativ som är belägen i Bromsten med närhet till en mycket harmonisk närmiljö. Förskolan Älgen drivs av en ekonomisk förening där styrelsen som driver förskolan består av vårdnadshavare på förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.forskolanalgen.com/

Tillgänglighet

  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande genom att väcka barnens nyfikenhet, locka barn till pedagogiska aktiviteter samt utmana varje barn i deras egen kunskapsnivå. Vi erbjuder ditt barn möjlighet att få gå in i en liten barngrupp med hög personaltäthet. Vi arbetar utifrån Läroplanen för Förskolan, samt andra gällande styrdokument, och använder oss utav pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande och utveckling. Viktiga moment som är återkommande i verksamheten är utevistelse, samlingar, lek, sång, dans/rytmik och skapande aktiviteter. Vi värdesätter miljön och integrerar hållbar utveckling i vår verksamhet.

Inne- och utemiljö

Förskolan är belägen i Bromsten med närhet till en mycket harmonisk närmiljö. Förskolan har en egen mindre gård med rutschkana och bänkar. I förskolans närområden finns även lekparker och vackra naturområden inom promenadavstånd.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden med stor andel ekologiska varor. Maten är varierande och barnen bjuds på modern husmanskost. Ett ekologiskt och klimatsmart tänk genomsyrar menyn därför är vegetarisk mat och fisk vanligt förekommande rätter.

Mål och vision

Läroplansmålen integreras i för barnen meningsfulla sammanhang och förenar omsorg och lärande. Tema, projektarbeten samt utomhuspedagogik är bland de metoder som används för att nå målen i läroplanen. Vår vision är att alla barn ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag, i egen takt, med en positiv syn på lärande. Vi har en stark tilltro till barnens egen förmåga både i vardagliga situationer samt i sitt utvecklande av kunskaper för framtiden. Vi värdesätter även digitalt lärande och har modern IKT-utrustning som barnen kan stärka sina kunskaper med på ett ansvarsfullt sätt.

Hitta hit

Uppdaterad