Två barn håller händerna.

Förskolan Abrahamsbergsvägen 87–89

Abrahamsbergsvägen 87-89

Visa på karta

Förskolan Abrahamsbergsvägen 87–89 finns i Abrahamsberg, nära kollektiva färdmedel, skog och natur.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
18 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Abrahamsbergsvägen 87–89 är en av fyra förskolor som ingår i Abrahamsbergs förskolor, som är en kommunal förskoleenhet i Bromma.

På våra förskolor arbetar vi utifrån värdegrunden och barnsynen i

  • Läroplan för förskolan
  • Stockholms stads förskoleprogram
  • Verksamhets- och likabehandlingsplan.

Det innebär att förskolans personal ska vara goda förebilder för barnen genom att visa glädje, hänsyn och omtanke om varandra. Vi visar respekt för barnen och tror på deras kompetens. Vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och ta till vara på mångfaldens möjligheter.

Förskolan erbjuder fantastiska tillfällen till lärande och gemenskap i gruppen. Vi ser även till det enskilda barnets behov. Vi verkar för att förskolan ska vara en trygg och utvecklande plats där alla känner sig välkomna och har ett värde.

Alla barn uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter, att bli lyssnade till. Alla barn uppmuntras och ges stöd för fortsatt lärande och utveckling utifrån deras intressen och erfarenheter. Barnen delar med sig av sin kunskap till andra kamrater i olika aktiviteter och reflektioner.

Inne- och utemiljö

Förskolan har två avdelningar, Svampen för de yngre och Eken för de äldre barnen. Förskolan ligger i bottenvåningen i två hyreshus. En gemensam gård binder samman avdelningarna.

Miljön är uppbyggd med olika stationer så att barnen själva ska kunna välja aktivitet. Barnen lär och utvecklas hela tiden i samspel med sin omgivning och erbjuds en stimulerande miljö som väcker nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi skapar möjligheter för möten och samtal i vår förskolemiljö.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock som lagar och serverar maten. År 2016 hade Abrahamsbergs förskolor högst andel ekologiska inköp av de kommunala förskolorna i Bromma.

Mål och vision

Vi hämtar inspiration till vårt arbete från Reggio Emilias filosofi. Det innebär att vi lyssnar på barnen och är lyhörda för deras behov samt visar stor respekt för barnens tankar och olika uttryckssätt.

Med pedagogisk dokumentation får vi underlag för hur vi tillsammans med barnen kan skapa en spännande och utmanande verksamhet som utgår från deras intressen. Det innebär en förskolemiljö som är i ständig förändring och i process med barnens lärande och utveckling.

Genom att arbeta med barnen i små grupper får vi möjlighet att möta varje barns utveckling och intressen. Genom att lyssna på vårdnadshavare och ta tillvara deras synpunkter bildas en viktig länk mellan hem och förskola och en helhetssyn kring barnet. Det bidrar till såväl barnets som förskolans utveckling.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit

Uppdaterad