Huset

Förskola Skola Via Emilia

Götgatan 45

Förskola Skola Via Emilia är en helintegrerad verksamhet med barn i åldrarna 1–10 år det vill säga förskola, grundskola och fritidshem. Vi är en enskilt driven förskola med en åldersblandad barngrupp i åldrarna 1–5 år

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
20
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskola skola Via Emilia är en helt integrerad verksamhet med barn i åldrarna 1- 10 år, det vill säga förskola. F-klass, grundskola och fritidshem.

Vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

En människosyn där man ser varje barn som något unikt, och drivs av en inneboende kraft av att växa och lära. Ett kompetent barn som är delaktig och i sin egen utbildning och tar ansvar för sitt växande.

En verksamhet som indelas utifrån barnens behov, intresse och intellektuella nivå. Ett förhållningssätt där pedagogerna utgår från att alla är kompetenta och genom aktivt inlyssnande försöker förstå varje barns speciella språk.

Ett förhållningssätt där pedagogerna är medforskare i ett utforskande och experimenterande arbetssätt. Pedagogerna observerar, reflekterar och dokumenterar sitt förhållningssätt och tydliggör inlärningsprocessen.

Via Emilia är en mötesplats för stora och små människor, barn, personal, föräldrar och andra närstående. Vi möts och delar med oss av våra erfarenheter. Tillsammans utvecklar vi och lär oss nya saker.

Inne- och utemiljö

Via Emilia är belägen i det Dosthoffska huset. Ett stort 1700-talshus mitt i parken.

Vår utemiljö består av Björns trädgårds fantastiska park med sandlåda, gungor, klätterställning och skateramper. Vi har också tillgång till cyklar, material och redskap i anslutning till gården.

En öppen stadsmiljö utan inhägnad eller staket vilket innebär konstant översyn på var barn är och vad de gör

Kost och måltider

Vi följer Livsmedelsverkets råd gällande bra mat i förskolan.

Vi serveras varierad kost, en dag i veckan är helt vegetarisk ekologisk frukt, grönt och mjölk serveras dagligen.

Matavfall källsorteras till biogas.

Mål och vision

På via Emilia arbetar vi utifrån de olika läroplanernas mål med fokus på det demokratiska uppdraget. Lek, omsorg och lärande går hand i hand.

Vi arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi ser kunskap som något personligt och ständigt pågående. Vi lär i samspel med varandra och en interagerande miljö. Meningsskapande sker genom leken, samvaron, samtalet och skapandet.

Vi arbetar tematiskt med långa projekt i ett utforskande och experimenterande arbetssätt Kunskap sker gränsöverskridande mellan olika ämnen, där alla sinnen får chans att delta.

Fakta blandas med fantasi. Barnen får redskap att aktivt söka kunskap och möjlighet att uttrycka sig på många sätt.

Barnens strategier och läroprocesser dokumenteras och analyseras för att sedan ligga till grund för vidare utmaningar och meningsskapande.

På Via Emilia arbetar vi för att utveckla vår verksamhet med trygga och inspirerande lärmiljöer som främjar möten mellan människor.

På förskolan läggs grunden till det livslärandet

Mer om oss

Förskola Skola Via Emilia är en helintegrerad verksamhet. Åldersblandad förskola 1-5 år.

Grundskola med åldersblandat lågstadiet och fritidshem.

Hitta hit

Uppdaterad