Förskolan Roten, skylt, port, gata.

Föräldrakooperativet Roten

Surbrunnsgatan 40

Visa på karta

Roten är en liten förskola där vi arbetar med barn och föräldrar i fokus. Maten lagas från grunden av vår egen kock. Vi har kolonilott där vi odlar och skördar med barnen. Vi prioriterar utevistelse, små barngrupper och engagerad personal.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
23
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://roten.nu/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Roten arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik med inspiration av Reggio Emilia där våra nationella styrdokument står som grund, som Lpfö98 samt Skollagen. Vår verksamhet genomsyras av barnens skapande i form av projektarbeten som utgår ifrån barnens intressen och kan därför ta olika vägar under processens gång. Barnens medinflytande över sin tillvaro och sina göranden på förskolan vill vi ge ett stort utrymme för.

Vi vill främja det sociala samspelet genom att jobba med små grupper i blandade åldrar såväl som i åldersindelat och även i den stora gruppen. Barnen ska få möjlighet att mötas i olika konstellationer och i olika aktiviteter. De ska uppmuntras till att hjälpa varandra i olika situationer. Vi ska vara bra förebilder och vårt förhållningssätt och vår attityd till barn och föräldrar ska präglas av respekt och omtanke. Alla ska känna sig sedda i tillvaron på förskolan och vara trygga i den.

Vi tycker det är viktigt med motion, rörelse och kreativitet. Barnen är ute varje dag om vädret tillåter, både för- och eftermiddag, vi går på utflykt på onsdagar och har rörelseaktiviteter varje vecka. Förskolan har som mål att erbjuda ett eller flera kulturella besök under terminens gång.

Inne- och utemiljö

Vi har en stor och härlig innergård med bland annat rutschkana, sandlåda och klätterställning. På gården kan barnen även cykla och leka lekar med lite högre tempo.

Våra lokaler är uppdelade på två olika sidor i huset. Den ena delen inrymmer tambur, barntoalett, konstruktionshörna, ateljé, lekrum och personalrum. Den andra delen har kök, kontor, skapanderum och matrum.

Roten har också en egen kolonilott i Stora Skuggan. Den sköts av ansvariga föräldrar och tillsammans med barnen.

Kost och måltider

Maten är en viktig del i vår verksamhet. Vi har vår egen kock som lagar maten från grunden, i möjligaste mån från ekologiska råvaror. Vi har ofta vegetariska rätter på menyn. Varje dag serveras frukt på förmiddagen och varierade mellanmål på eftermiddagen.

Mål och vision

Vår vision på Roten är "Jag vill, jag kan, jag gör".

Vi vill erbjuda barnen en miljö som ger inspiration, nyfikenhet och lust till att vilja våga utmana sig själva. Vi vill ge barnen förutsättningar och verktyg att utifrån sin egen förmåga ta sig an olika göranden. Ett barn som får möjligheten att lyckas utifrån sin egen förmåga stärker sin självkänsla och sitt självförtroende och växer med detta.

Läroplanens mål, skollagen och barnkonventionen är utgångspunkten till allt vårt arbete med både barn och hemmet. Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg att få tag i varje barns läroprocess. Vi erbjuder även barnen möjlighet till att reflektera under terminen för att arbeta så mycket som möjligt med barns lust att lära Vi utvärderar tillsammans med barnen för att se hur vi ska gå vidare och utveckla verksamheten.

Vi använder oss av Tyra appen som är ett verktyg som hjälper oss i vårt arbete med pedagogisk dokumentation det vill säga uppföljning, utvärdering och utveckling i vår förskola. Med Tyra-appen kan våra pedagoger enkelt dela dokumentation som bilder och förklarande texter.

Varje termin och läsår har vi även ett fokusområde där pedagoger har ett specifikt perspektiv som vi arbetar extra mycket kring. Detta kan vara till exempel språkutveckling, kroppslig integritet eller andra kulturer.

Om ni väljer Förskolan Roten kommer vi att göra allt för att ni ska trivas och kunna se tillbaka på en positiv tid på förskolan för er och ert barn.

Hitta hit

Uppdaterad