Förskolan, barn klättrar i träd

Föräldrakooperativet Äppelbo i Bromma

Runda vägen 50

Visa på karta

På Äppelbo vill vi att alla barn ska utveckla sina sociala, emotionella, intellektuella, språkliga och motoriska förmågor i sin egen takt och med sina individuella behov tillgodosedda.Vi vill ge barnen glädjerika och minnesvärda stunder.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
35 %
Webbplats
http://www.forskolanappelbo.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Äppelbo är ett föräldrakooperativ som består av två avdelningar för barn mellan 1-5 år. På varje avdelning är vi 18 barn och tre pedagoger varav en förskollärare.

Verksamheten bygger på våra värderingar om harmoni och trygghet, spontanitet, kreativitet och personlig utveckling och sker enligt förskolans läroplan.

Vi strävar efter att ta emot barnen utomhus varje morgon och att vara ute så mycket som möjligt. Äppelbo är medlem i Friluftsfrämjandet och vi bedriver Mulle och Knytte-verksamhet. Alldeles i närheten av förskolan ligger flera skogsområden och lekparker dit vi ofta gör utflykter. Förskolan är certifierad med ”Grön Flagg” vilket innebär att barnen får insyn i miljöarbete och själva får medverka med olika uppgifter och uppdrag. De lär sig aktivt hur vi kan ta hand om miljön på bästa sätt, bl.a. genom återvinning.

Vi arbetar även med Förskolebrevet.se som handlar om att värna om och utveckla barns integritet.

Under året har vi flera fasta återkommande aktiviteter som bl.a. Drop-in fika, vårfest, luciafirande, förskolans dag, Äppelbomara samt andra aktiviteter tillsammans med barn och föräldrar.


Inne- och utemiljö

Äppelbo har flera naturnära gårdar med stora möjligheter till motorisk träning, utforskande och lek.

Innemiljön anpassas efter barngruppens behov och intressen.

Kost och måltider

Lunchen äter vi tillsammans i små grupper och all mat på Äppelbo tillagas dagligen på förskolan av vår egen kock.

Vi strävar efter att ständigt utöka sortimentet av ekologiska råvaror.

Mål och vision

Arbetet tillsammans med barnen på Äppelbo sker utifrån olika teman och projekt som följer läroplanen. Barnens intressen är av stor vikt när personal och barn tillsammans upptäcker världen runt omkring med hjälp av media, litteratur, vår egna olika kunskaper och studiebesök. Lek, lärande och kreativitet och omsorg är en helhet. Utmärkande för förskolan är leken och de nära relationerna mellan barn och vuxna. När barnen leker prövar de sina tankar och hypoteser samt tolkar sina upplevelser. Vi ser också till att alla barn får ta del av det utbud av barnkultur som Stockholms stad erbjuder så som besök på bibliotek och teater.

Pedagogisk dokumentation av vår verksamhet görs genom verktyget Unikum som alla föräldrar får tillgång till. Där presenterar vi barnens lärande och händelser på Äppelbo.

Mer om oss

Äppelbo är ett föräldrakooperativ som kräver engagemang vilket skapar positiv stämning och trygghet för alla på Äppelbo.

Hitta hit

Uppdaterad