Barnfötter i en ring

Flygande mattan

Hägerstensvägen 120-122

Vi är ett föräldrakooperativ i centrala Aspudden med 25 barn och fem personal. Barnen är uppdelade i två grupper där småbarnsgruppen består av 9 barn mellan 1-3 år och den äldre barngruppen består av 16 barn mellan 3-6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
40 %
Webbplats
http://www.flygande-mattan.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Genom bl.a. lust, glädje, trygghet, delaktighet och förankring vill vi förverkliga vår vision om att ge barnen en fördjupad trygghet som förutsättning för det livslånga lärandet

Flygande Mattan är en förskola där vårdnadshavare och personal stödjer och samarbetar med varandra. Syftet är att skapa en kvalitativ, trygg och lustfylld verksamhet, en förskola som innebär en trygg och utvecklande vardag för barnen. Att barnen har många vuxna som de känner runt omkring sig skapar en ökad känsla av trygghet i vardagen, på och utanför förskolan.

Inne- och utemiljö

Intill förskolan ligger en lekpark vi använder som gård. Där har vi en låda med egna uteleksaker förutom parkens attraktioner. Inne har vi stora lekrum, en ateljé, ett matte- och nv-rum, hörnor och material för rollekar, bygg och konstruktion och lugna rum och vrår för att vila, rita, pärla, lyssna på eller läsa i en bok. Vi strävar efter att den fysiska och den psykosociala miljön på förskolan ska vara kreativ och inspirerande, så att vistelsen på förskola blir rolig och meningsfull!

Kost och måltider

Det är föräldrarna som lagar maten två dagar i veckan. Dels för att frigöra resurser, men också för att bli delaktiga och få en vardaglig inblick i verksamheten. Recept och ingredienser är förutbestämda och inköpta av Flygande mattans matansvarige, allt för att göra arbetet så enkelt som möjligt. Matsedeln är sammansatt av en dietist med fokus på ekologiska råvaror. Tre dagar i veckan får vi mat från ”S2H Catering”. De serverar bara ekologisk mat. Deras motto är närhet, småskalighet variation.

Mål och vision

Vår vision är att barnen ska få ”fördjupad trygghet som förutsättning för det livslånga lärandet”

För att förverkliga vår vision är vi som arbetar på Flygande mattan avgörande. Vi arbetar systematiskt för att vår barnsyn, synen på pedagogens roll, vår kunskapssyn och vårt arbetssätt ska vara väl förankrat hos alla som arbetar på förskolan. På det sättet kan vi se till att:

  • barnen blir sedda
  • barnen får bästa förutsättningar att blir trygga i sig själva och att bry sig om varandra
  • barnen får stort utrymme att uttrycka och utveckla sin kreativitet
  • barnens lust, intressen och drivkraft att lära och utvecklas möts och tas till vara
  • vårdnadshavare bjuds in att bli delaktiga i verksamheten
  • personalen har en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter

Flygande Mattans barnsyn Barn är jämbördiga medlemmar av vårt samhälle. De behöver bli lyssnade på och tagna på allvar. Hur barn (människor) är eller blir i olika situationer är en summa av många faktorer. Man påverkas av dagsformen, gruppkonstellationen, den fysiska miljön, de vuxnas agerande, materialen och aktivitetens utformning, ens bakgrund och familjeförhållanden och vad man går igenom för utvecklingsprocess.


Övrigt

Flygande Mattans syn på lärande och kunskap Lärandet har med mening att göra. Att fakta och förmåga kopplas till ett sammanhang som blir meningsfullt för barnen. Lärandet sker ofta socialt (både relationen barn-barn, vuxen-barn, material och miljö-barn) med hjälp av lust, glädje, motstånd, vänskap, samarbete, fantasi, lek och humor. Att lärande skett och blivit till kunskap syns i skillnader och där en förändring (utveckling) skett.

Flygande Mattans syn på pedagogens roll Pedagogens roll är att vara en trygg vuxen som är närvarande och möter barnens behov, känslor, frågor, intressen och reflektioner med stor lyhördhet. Pedagogens roll är vidare att bekräfta, vägleda och ibland följa med som medforskare. För att kunna erbjuda möjlighet till fortsatt lärande och förankring av kunskap behöver pedagogen fördjupa sin egen kunskap i olika ämnen.

Hitta hit

Uppdaterad