Barnfötter i en ring

Flygande mattan

Hägerstensvägen 120-122

Visa på karta

Vi är ett föräldrakooperativ i centrala Aspudden med 25 barn och fem personal. Barnen är uppdelade i två grupper där småbarnsgruppen består av 9 barn mellan 1-3 år och den äldre barngruppen består av 16 barn mellan 3-6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
20 %
Webbplats
http://www.flygande-mattan.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Flygande mattans vision
Vi vill skapa en verksamhet där alla barn får utvecklas och lära i en trygg, levande, öppen och kreativ miljö. Där alla barn tas på allvar och blir mötta med lyhördhet och öppenhet.

Inne- och utemiljö

Intill förskolan ligger en lekpark vi använder som gård. Där har vi en låda med egna uteleksaker förutom parkens attraktioner. Inne har vi stora lekrum, en ateljé, ett matte- och nv-rum, hörnor och material för rollekar, bygg och konstruktion och lugna rum och vrår för att vila, rita, pärla, lyssna på eller läsa i en bok. Vi strävar efter att den fysiska och den psykosociala miljön på förskolan ska vara kreativ och inspirerande, så att vistelsen på förskola blir rolig och meningsfull!

Kost och måltider

Det är föräldrarna som lagar maten. Dels för att frigöra resurser, men också för att kunna påverka kvalitén. Recept och ingredienser är förutbestämda och inköpta av Flygande mattans matansvarige, allt för att göra arbetet så enkelt som möjligt. Matsedeln är sammansatt av en dietist med fokus på ekologiska råvaror. Vi strävar efter att vara lyhörda och skapa en trygg situation så att barnen kan känna av och vägledas av sin hunger och mättnad och utan press smaka på nya ingredienser eller rätter.

Mål och vision

Flygande Mattans barnsyn
Barn är jämbördiga medlemmar av vårt samhälle. De behöver bli lyssnade på och tagna på allvar. Hur barn är eller blir i olika situationer är en summa av många faktorer. Man påverkas av dagsformen, gruppkonstellationen, den fysiska miljön, de vuxnas agerande, materialen och aktivitetens utformning, ens bakgrund och familjeförhållanden och vad man går igenom för utvecklingsprocess.

Flygande Mattans syn på lärande och kunskap
Att lära är att utvecklas. Lärandet har med ”mening” att göra. Att fakta och förmåga kopplas till ett sammanhang som blir meningsfullt för barnen. Lärandet sker ofta socialt (både relationen barn-barn, vuxen-barn, material och miljö-barn) med hjälp av lust, glädje, motstånd, vänskap, samarbete, fantasi, lek och humor.

Flygande Mattans syn på pedagogens roll
Pedagogens roll är att vara en trygg vuxen som är närvarande och möter barnens behov, känslor, frågor, intressen och reflektioner med stor lyhördhet. Pedagogens roll är vidare att bekräfta, guida och vägleda, och ibland följa med som medforskare. För att kunna erbjuda möjlighet till fortsatt lärande och förankring av kunskap behöver pedagogen fördjupa sin egna kunskap i olika ämnen.

Hitta hit

Uppdaterad