Låg tegelbyggnad med med gård och förråd utanför.

Filuren

Valhallavägen 179

Vi arbetar efter traditionell pedagogik och efter modeller som Liten och trygg samt Förskole Brevet. Vi har hel och halvdags utflykter var vecka samt simskola under vår och höst. Vi försöker hålla en hög uteverksamhet för hälsan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
40 %
Webbplats
http://fsk-filuren.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan arbetar efter Läroplanen, Förskolebrevet samt Liten och trygg.

Förskolan har en välutbildad och stabil pedagoggrupp som arbetar mot lärande ur ett förskolepedagogiskt perspektiv.

Vi vill skapa förutsättningar för att bedriva och stimulera barns utveckling i linje med förskolans mål.

Förskolan bedriver systematiskt kvalitets och utvecklings arbete för framtidens förskola/skola.

Förskolan vill stärka det pedagogiska uppdraget mot läroplanen och använda den som en metod mot barns lärande, utbildning och förankra det i det praktiska arbetet.

Vi vill systematiskt synliggöra detta med dokumentation, analys och en omsorgsfull och lekfull undervisning.

Vi vill levandegöra uppdraget med fokus på undervisning i förskolan.

Lämning och hämtning sker på förskolans gård utom de perioder då vädret inte tillåter.

All vår pedagogiska verksamhet pågår under hela dagen men huvudsakligen 09.00–15.00, vi följer stadens regler för öppethållande.

Vår mat kommer ifrån Sandborgens catering och är en varierad kost med en vegetarisk dag per vecka.

Mellanmål serveras klockan 09.30.

Lunch klockan 13.00.

Mellanmål klockan 15.30.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en egen inhägnad gård med fasta redskap samt förråd med lekmaterial som tas fram, så som cyklar med mera.

Närhet till stora gröna Gärdet samt ett flertal parker.

Kost och måltider

Vår mat är catering från Sandborgen, som endast använder riktiga köttprodukter, närodlat och årstidsbaserat samt specialkost till de barn som behöver.

Vi använder oss av vissa Eko produkter så som mjölk med mera.

Förskolan vill att alla måltider skall upplevas som lugna och trevliga samt ge tid för samtal.

Mål och vision

Vi använder förskolans läroplan som ett sätt att bedriva undervisning som stimulerar och leder till barns utveckling i linje med förskolans mål.

Förskolan förstärker processer som levandegör uppdraget med fokus på undervisning i förskolan, vi försöker förankra det med praktiskt arbetet i samband med våra pedagogiska utflyktsdagar.

Förskolan balanserar detta så att det inte ”skolifieras”, med bland annat analys, reflektion, dokumentation och en bedömning av att synliggöra barns utveckling.

Allt under en omsorgsfull och lekfull förskola.

Mer om oss

Under vår och höst går våra äldsta barn på en frivillig simskola.

Vi använder oss av iPads i forskningssyfte samt besöker bibliotek för att undersöka och ta reda på information.

Övrigt

Vi är en privat förskola med gamla anor, funnits sedan 1982. Enskilt driven från 1992.

Filuren ligger invid Gärdets grönområden samt stadens alla vackra parker och med närhet till alla kulturutbud.

Hitta hit

Uppdaterad