Interiör från förskolan - barn som arbetar med utforskande

Eriksdal

Ringvägen 58-66, hus B1

Visa på karta

Förskolan Eriksdal är en av Rosenlunds förskolor. Den ligger ett stenkast från Årstaviken och dess omgivande natur och koloniområde. Här står barnens lust, nyfikenhet och kreativitet i centrum.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
25 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lusten att leka och nyfikenheten att lära binder samman allt det vi gör tillsammans på Eriksdals förskola. I leken utvecklas barnens fantasi, logiskt tänkande, empati, motorik, socialt samspel, kommunikation och problemlösning.

Skapande, rörelse, språk, naturvetenskap, konstruktion, matematik vävs samman genom barnens lek och de projekt barnen skapar tillsammans med oss pedagoger. Trygghet och delaktighet är ledord i hur vi förhåller oss till barnen och hur vi skapar arenor för lek, lärande och utveckling. Likvärdighet genomsyrar vårt arbetssätt - alla barn ska mötas av en kreativ, tillåtande och välkomnande miljö. Barnen ska varje dag vara en kunskap, lärdom eller erfarenhet rikare när de går hem.

Förskolan är uppdelad på två avdelningar - Månen med de yngre barnen och Stjärnan med de äldre barnen. Vi strävar efter att skapa lärandemiljöer som är hållbara, estetiskt tilltalande och utmanande för barnen. Vidare är våra miljöer uppbygga utifrån förskolans läroplan, och designade och anpassade efter barnens kunskaper, erfarenheter och ålder. Vi rör oss mycket i närområdet, här finns Årstavikens naturområde, kolonilotter och lekparker. Utflykterna bjuder in till rörelse och lek i kuperad terräng, vilket utmanar barnen motoriskt.

Södermalms förskolor har ett gemensamt övergripande fokus för förskolornas projektarbeten, vilket är hållbar framtid. I år riktar vi blicken mot barns möte med naturen.


Inne- och utemiljö

Miljön väcker barnens leklust, utforskande och nyfikenhet. Materialen är lättillgängliga och skapar möten mellan barnen. Lokalerna är anpassade efter barnens åldrar och grupp-sammansättningar.

Avdelningarna har var sin ateljé, ett bygg- och konstruktionsrum samt ett ”glasrum” med fokus på naturvetenskap.

Gården ligger avskilt från biltrafik och inbjuder till lek och rörelse. Vi tar oss lätt till Årstavikens naturområde samt stadens stora utbud av kultur och parker.

Kost och måltider

Vi erbjuder en varierad och näringsrik kost med influenser från hela världen. All mat lagas på vår grannförskola av vår duktiga kock Vijay. Minst en dag i veckan serveras vegetarisk kost.

Våra mejeriprodukter är ekologiska och vi strävar efter att hela tiden öka våra ekologiska och KRAV-märkta produkter.

Alla på förskolan har gått igenom Stockholms stads utbildningssteg i kemikaliesmart förskola och anpassar inköp och material efter det.

Mål och vision

Barn lär sig mer under sina första levnadsår än de kommer att göra under motsvarande tidsperioder i livet. Därför är det så viktigt hur barn blir bemötta i sina försök att erövra omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

Barnen som går på våra förskolor skall utveckla god självständighet och känna tilltro till sin egen förmåga. Vi erbjuder barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek, utveckling och lärande. De ska bli goda kamrater som med glädje och nyfikenhet vill dela sin vardag tillsammans.

Genom systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund synliggörs barns lärande och utveckling. Vi strävar efter att involvera barnen ännu mer i vårt likabehandlingsarbete på förskolan genom att göra barnens egen likabehandlingsplan.

Särskilt stöd och behov

Vi har samarbete med stadsdelens stödenhet med tillgång till specialpedagog och pedagogiska handledare. Förskolan upprättar varje år en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mer om oss

Dialogen med er föräldrar/vårdnadshavare är viktig. Varje vecka skriver vi informationsbrev. Varje termin har vi föräldramöte och utvecklingssamtal.

Som förälder/vårdnadshavare är du/ni alltid välkommen att besöka oss. Vi tar gärna emot era synpunkter. Vi tror på en öppen dialog och försöker alltid skapa tid om ni undrar över något i verksamheten.

Den pedagogiska miljön och pedagogisk dokumentation arbetar vi med för att synliggöra och följa barnens lärande och utveckling.

Övrigt

Vi erbjuder en pedagogisk miljö inne på förskolan, på gården och i skogen som följer en röd tråd från det att barnen börjar hos oss tills de börjar i skolan.

Om du har intresse för visning av förskolan är du välkommen att maila till rebecka.forsell@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Erikdal

Hitta hit

Uppdaterad