Interiör från förskolan - barn som arbetar med utforskande

Eriksdal

Ringvägen 58-66, hus B1

Visa på karta

Förskolan Eriksdal är en av Rosenlunds förskolor. Den ligger ett stenkast från Årstaviken och dess omgivande natur och koloniområde. Här står barnens lust, nyfikenhet och kreativitet i centrum.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
25 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Lusten att leka och nyfikenheten att lära binder samman allt det vi gör tillsammans på Eriksdals förskola. I leken utvecklas barnens fantasi, logiskt tänkande, empati, motorik, socialt samspel, kommunikation och problemlösning.

Skapande, rörelse, språk, naturvetenskap, konstruktion, matematik vävs samman genom barnens lek och de projekt de själva skapar.

Förskolan är uppdelad på två avdelningar - Månen med de yngre barnen och Stjärnan med de äldre barnen. Vi strävar efter att skapa en pedagogisk miljö som är hållbar, estetiskt tilltalande och utmanande för barnen.

Trygghet och delaktighet är ledord i hur vi förhåller oss till barnen och hur vi skapar arenor för lek, lärande och utveckling. Likvärdighet genomsyrar vårt arbetssätt och därför har vi skapat lärandemiljöer utifrån läroplanen som bygger på barnens kunskap utefter erfarenhet och ålder.

De äldre barnen åker regelbundet till skogen i Nackareservatet där enheten har en stuga att tillgå en gång i veckan. De yngre barnen rör sig framförallt i närområdet som erbjuder natur och en utmanande terräng.

Under sommaren har Södermalms förskolor ett gemensamt projekt. I år har begreppet rörelse varit i fokus.

Alla på förskolan har gått igenom Stockholms stads utbildningssteg i kemikaliesmart förskola och anpassar inköp och material efter det.

Inne- och utemiljö

Miljön väcker barnens leklust, utforskande och nyfikenhet. Materialen är lättillgängliga och skapar möten mellan barnen. Lokalerna är anpassade efter barnens åldrar och grupp-sammansättningar.

Avdelningarna har var sin ateljé, ett bygg- och konstruktionsrum samt ett ”glasrum” med fokus på naturvetenskap.

Gården ligger avskilt från biltrafik och inbjuder till lek och rörelse. Vi tar oss lätt till friluftsområdet i Nackareservatet samt stadens stora utbud av kultur och parker.

Kost och måltider

Vi erbjuder en varierad och näringsrik kost med influenser från hela världen. All mat lagas på vår grannförskola av vår duktiga kock Vijay. Minst en dag i veckan serveras vegetarisk kost.

Våra mejeriprodukter är ekologiska och vi strävar efter att hela tiden öka våra ekologiska och KRAV-märkta produkter.

Mål och vision

Barn lär sig mer under sina första levnadsår än de kommer att göra under motsvarande tidsperioder i livet. Därför är det så viktigt hur barn blir bemötta i sina försök att erövra omvärlden. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

Barnen som går på våra förskolor skall utveckla god självständighet och känna tilltro till sin egen förmåga. Vi erbjuder barnen en trygg miljö som utmanar och lockar till lek, utveckling och lärande. De ska bli goda kamrater som med glädje och nyfikenhet vill dela sin vardag tillsammans.

Genom systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund synliggörs barns lärande och utveckling. Vi strävar efter att involvera barnen ännu mer i vårt likabehandlingsarbete på förskolan genom att göra barnens egen likabehandlingsplan.

Vi visar förskolans lokaler och presenterar vår verksamhet första måndagen i varje månad klockan 10.

Maila camilla.rydegard@edu.stockholm.se för att anmäla er.

Särskilt stöd och behov

Vi har samarbete med stadsdelens stödenhet med tillgång till specialpedagog och pedagogiska handledare. Förskolan upprättar varje år en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mer om oss

Dialogen med er föräldrar/vårdnadshavare är viktig. Varje vecka skriver vi informationsbrev. Varje termin har vi föräldramöte och utvecklingssamtal.

Som förälder/vårdnadshavare är du/ni alltid välkommen att besöka oss. Vi tar gärna emot era synpunkter. Vi tror på en öppen dialog och försöker alltid skapa tid om ni undrar över något i verksamheten.

Den pedagogiska miljön och pedagogisk dokumentation arbetar vi med för att synliggöra och följa barnens lärande och utveckling.

Övrigt

Vi erbjuder en pedagogisk miljö inne på förskolan, på gården och i skogen som följer en röd tråd från det att barnen börjar hos oss tills de börjar i skolan.

Hitta hit

Uppdaterad