Två barn hoppar hage och ett tredje tittar på i en solig backe utanför förskolan.

Ekbacken Ribegatan 240

Ribegatan 240

Visa på karta

Ekbacken är en av fyra förskolor i enheten Kista södra, med tre svenskspråkiga avdelningar och en engelskspråkig, fantastiska ljusa lokaler och stor grönskande gård. Förutom vårt fokus på språk satsar vi på matematik och naturvetenskap.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
49
Antal barn per årsarbetare
3,6
Andel med förskollärarexamen
23 %
Webbplats
https://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Dalhags-backars-forskolor/Ribegatan-240-Kista/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan är den första delen av barnens utbildningstid med lek och lärande i fokus.

Barnens nyfikenhet och lust att lära är grunden i undervisningen. Engagerade pedagoger tar tillvara barnens intressen och upptäckarglädje. Verksamheten utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Varje barn ska känna sig delaktig och uppleva att de är en tillgång i gruppen.

I vår förskola samarbetar vi med föräldrar/vårdnadshavare i föräldraforum och föräldraråd för att tillsammans skapa de bästa förutsättningar för barnen utveckling och lärande.

Förskolan har en engelskspråkig avdelning för barn 1-5 år. Avdelningen leds av pedagoger som har engelska som sitt modersmål.

Inne- och utemiljö

En stor kuperad gård ger många möjligheter till varierad lek och rörelse. Förskolan ligger i närheten av Järvafältet där natur och djur finns som en viktig tillgång.

Närheten till Kista, buss och tunnelbana gör att vi lätt tar vi oss till bibliotek, museer och på andra utflykter runt i staden.

Förskolan har rymliga ljusa lokaler som lätt anpassas till barngruppens behov och barnen kan delas i mindre grupper.

Kost och måltider

En varierad och näringsrik kost är viktig för barns utveckling och lärande. Vår kock planerar menyn enligt riktlinjer från Livsmedelsverket vilket säkerställer att barnen får en väl avvägd kost under dagen. Maten lagas från grunden och ekologiska råvaror utgör en stor del av de inköp som görs till förskolan

Mål och vision

Utbildningen i våra förskolor ska främja alla barns lika möjligheter och rättigheter. Vi erbjuder en mötesplats med utrymme för alla barn att leka och lära tillsammans. Hos oss kan barnen stärka sin självkänsla, utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra, och uppleva mångfaldens rikedom.

Hitta hit

Uppdaterad